JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK – HOGYAN GYAKOROLHATJA ELÁLLÁSI JOGÁT A FOGYASZTÓ?

A Fogyasztó Barát elindítja a ‘Jogsértő webáruházak’ című blog sorozatát, melyben az általunk megvizsgált 100, fogyasztóvédelmi eljárás során született jogerős határozatban megállapított leggyakoribb jogsértésekre, hiányosságokra szeretnénk felhívni a webshop tulajdonosok figyelmét.

A jogsértést megállapító határozatokból témakörönként összeszedtük mik azok a területek amikre kiemelten fontos figyelni webshop üzemeltetőjeként.

Reméljük, hogy segítségére lesznek a következő bejegyzések, és hasznos tanácsokat is talál majd benne!

Nézzük az első témánkat, a fogyasztó elállási jogának gyakorlására vonatkozó webáruházi tájékoztatásokat!

Az átnézett 100 határozatból 70 esetben állapította meg a hatóság, hogy az elállásra vonatkozó tájékoztatás hiányos, vagy jogsértő, illetve megtévesztő. Jól látható tehát, hogy a leggyakrabban az elállással kapcsolatos tájékoztatásokat találja nem megfelelőnek a fogyasztóvédelmi hatóság.

Az elállással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat már részletesebben összeszedtük korábbi bejegyzéseinkben, ha még nem találkozott velük, akkor ezekről az alábbi helyeken olvashat:

 

I. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó hiányos tájékoztatások

A hatóság a legtöbb esetben azt állapította meg, hogy az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás hiányos. Vannak olyan webshopok akiknél egyáltalán nem esik szó az elállás feltételeiről, de vannak akiknél nem teljeskörű a fogyasztók tájékoztatása. Az általunk átnézett 100 webáruházból egy ki is zárta az elállás lehetőségét.

A 100 webáruházból 42 esetben hiányolta a hatóság, hogy nem állt rendelkezésre elállási nyilatkozat minta a                      webshop oldalán, és ugyanennyi esetben nem tájékoztattak a Korm. rendelet szerinti nyilatkozat mintáról sem. Arról            53 esetben nem is tájékoztatták a fogyasztókat, hogy az elállási jogukat gyakorolhatják a nyilatkozat-minta útján                    vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatukkal.

19 webshop tulajdonosnál nem volt fent az, hogy az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.

100 határozatból 45-ben állapította meg a hatóság, hogy nem  tájékoztatták a vásárlókat arról, hogy a fogyasztó                  az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

II. Jogsértő tájékoztatások

1. Elállás csak emailben?

Kettő esetben találkoztunk olyan esettel, hogy a fogyasztó csak email útján gyakorolhatja az elállási jogát. Volt olyan webáruház ahol pedig az a tájékoztatás szerepelt, hogy a ‘rendelés teljesítésének megkezdéséig’ csak elektronikus úton lehetséges az elállás!

Az egyik jogsértő webáruház tájékoztatása úgy szólt, hogy emailben történő elállás esetén annak az eladó részéről történő elolvasásának napja tekintendő az elállás közlési idejének,  holott annak tartalmát a beérkezés – megküldés – időpontjában kell közöltnek tekinteni.

2. 14 nap vagy munkanap?

A leggyakrabban a határidőkkel kapcsolatban jogsértő a tájékoztatás. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőre 14 munkanapot írnak elő a nap helyett. De van ahol 8 vagy 5 munkanap kerül feltüntetésre. 

Abban a tekintetben is sok a megtévesztő tájékoztatás, hogy mikortól gyakorolható az elállási jog. Az egyik webáruház a számla keltétől, egy másik pedig a megrendeléstől számította az elállási jog gyakorlásának határidejét. 

Fogyasztó Barát - Elromlott?A 100 esetből 21 volt akinél nem szerepelt a 14 napos elállási határidő!

Az elállási jog a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható! Ez 20 esetben nem szerepelt a tájékoztatások között, pedig erről, valamint arról, hogy az elállási jog a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolható kötelező tájékoztatni a vásárlókat!

3. A “14 nap pénzvisszafizetési garancia”

Fontosnak tartjuk ebben a posztban megemlíteni, hogy jogsértő amennyiben az elállási jog gyakorlását úgy tünteti fel a webshop mint egy általa nyújtott különleges kedvezményt. A megvizsgált határozatoknál három esetben találkoztunk olyannal, hogy a “ 14 napos visszafizetési garancia ‘ felirattal tájékoztatták a fogyasztókat az elállási jog gyakorlásáról.  Az elállási jog nem egy plusz szolgáltatása az eladónak, hanem a jogszabály által biztosított olyan – a távértékesítés jellegéből adódóan a jogszabály által biztosított  – fogyasztói jogról van szó mellyel kapcsolatban kötelezettségei vannak a webáruháznak.

Végezetül fontos megjegyeznünk, hogy nem megfelelő, ha a webáruház a nála vásárlót arról tájékoztatja, hogy a vásárlással kijelenti, ismeri a Korm. rendeletben foglaltak szerinti elállási szabályokat. A fogyasztót e jogának gyakorlásával kapcsolatos feltételekről világosan és egyértelműen kell tájékoztatni még a szerződéskötés előtt.

Az elállási jogról történő tájékoztatásoknak nem megfelelő feltüntetése a fogyasztó tájékoztatáshoz, jogérvényesítéshez való érdekét egyformán érinti, ezáltal kiemelten sérti a fogyasztók alapvető érdekeit.

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül