A WEBÁRUHÁZ KÖTELEZETTSÉGEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSA ESETÉN

A fogyasztót megillető elállási jog szabályait a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A webáruház kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, jogilag olyan helyzetet kell teremteni, mintha maga a szerződés létre sem jött volna, azaz elállás esetén a szerződés annak megkötésének napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre. A jogszabály mindkét fél számára olyan kötelezettségeket ír elő, amelyek visszaállítják azt az állapotot, ami a megrendelés leadása előtt volt.

A Korm. rendelet külön foglalkozik a fogyasztó és külön a vállalkozás kötelezettségeivel, a fogyasztó részéről ez alapvetően a termék visszaküldését jelenti, a webáruház esetében pedig a vételár visszafizetését.

Jelen írásban, röviden összegyűjtöttük, milyen kötelező teendői, illetve jogai vannak a webáruháznak ha a fogyasztó úgy dönt eláll a szerződéstől.

Mindenekelőtt fontos azzal kezdeni, hogy a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség az elállás feltételeire is kiterjed. A webáruház tehát a Korm rendelet a 11. § i) pontja alapján az elállási jog gyakorlásának határidejéről, feltételeiről és az elállási nyilatkozat mintáról is köteles tájékoztatni a fogyasztót.

A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése értelmében „Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.”

Ha tehát a webáruház a fogyasztó elállási szándékáról tudomást szerzett, köteles legkésőbb 14 napon belül a termék vételárát visszatéríteni részére.

A fenti szakasz (2) bekezdése azt is előírja, hogy miként köteles a termék árát visszafizetni a webáruház, mégpedig: „ A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.”

A termék ellenértékét tehát ugyanabban a formában kell visszafizetni, amilyen módon a fogyasztó azt megfizette. A felek megállapodhatnak abban, hogy a visszatérítés más formában történik meg, ennek költsége azonban a webáruházat terheli.

Fontos megemlíteni továbbá néhány olyan szabályt az elállással kapcsolatban, melyeket sokszor nem, vagy nem megfelelően alkalmaznak a felek a gyakorlatban:

  • Ha a termék csomagolása megsérül, az elállási jog akkor is megilleti a fogyasztót. Az ép csomagolás tehát nem feltétele az elállási jog gyakorlásának.

  • Ha a fogyasztó kipróbálta a terméket nem veszíti el elállási jogát, hiszen az elállás épp arra ad lehetőséget, hogy 14 napon belül a neten vásárolt terméket kipróbálhassa, és eldönthesse megfelelő-e számára. Ha azonban a terméket nemcsak kipróbálta, hanem egyértelműen használta is, az ebből eredő értékcsökkenés követelhető a fogyasztótól.

  • Ha a fogyasztó az általános szállítási díjnál költségesebb kiszállítást vett igénybe, akkor a többletköltséget nem köteles a webáruház visszafizetni az elálláskor, csak az alapdíjat.

Visszatartási jog

A fogyasztó elállása esetén a webáruháznak nemcsak kötelezettségei, hanem jogai is vannak. A Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése értelmében „Áru adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.”

A webáruház csak addig tarthatja vissza a termék vételárát, amíg vissza nem kapta azt, vagy ameddig a fogyasztó nem bizonyítja, hogy azt visszaküldte már. A visszaküldés bizonyítékaként pedig a fogyasztó által választott fuvarozó cég, vagy postai szolgáltató által tett írásos nyilatkozatot kell érteni, melyből kiderül, hogy ki a feladó és a címzett. A webáruháznak nincs azonban visszatartási joga, ha a terméket maga szállítja vissza, vagy ő általa ajánlott fuvarozó viszi el a terméket.

A Korm. rendelet 23. § (9) bekezdése pedig előírja, hogy mit tehet a webáruház a fogyasztó elállása esetén, ha digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtásáról van szó: “Digitális tartalom vagy szolgáltatás nyújtása során történő elállás esetén a webáruház megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja azokat, hozzáférés megszüntetésével, vagy felhasználói fiók törlésével. “

Jelen bejegyzés végén jöjjön néhány Fogyasztó Barát tipp:

  • Az elállás szabályai, feltételei körében a tájékoztatás terjedjen ki arra is, hogy a fogyasztónak hova kell visszaküldenie a terméket! A fogyasztó köteles a webáruház által megadott helyre teljesíteni visszaküldést.

  • Az elállás Korm. rendeletben meghatározott szabályaitól csak a fogyasztó javára lehet eltérni! Bizalomnövelő, vásárlást ösztönző, ha a jogszabály szerinti 14 nap helyett egy hosszabb elállási időt biztosít a webáruház a fogyasztó számára, vagy , ha olyan termékekre is kiterjeszti az elállási jogot amelyekre a jogszabály alapján nem kellene.

  • Tájékoztatni kell a fogyasztót arról, hogy a visszaküldés költsége őt terheli, ellenkező esetben nem köteles kifizetni a fogyasztó azt.

  • A fogyasztó elállását a webáruház köteles visszaigazolni. Nem elegendő telefonon, írásban kell azt megtenni.

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!