ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza a Jutasa Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett Fogyasztó Barát Tájékoztató modul előfizetőire (Előfizető) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulon keresztül az Előfizető által megvásárolható szolgáltatás vásárlási feltételeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF 1. számú melléklete tájékoztatási célból tartalmazza a Szolgáltatáson belül elérhető ÁSZF és adatkezelési tájékoztató készítő szolgáltatáselemre vonatkozóan a közreműködő ügyvédi iroda általános szerződési feltételeit. Jelen ÁSZF elfogadása még nem eredményezi a közreműködő ügyvédi iroda ÁSZF-ének elfogadását, azt a Szolgáltatáson belül Előfizetőnek külön el kell fogadnia, amennyiben a dokumentumok készítésével kapcsolatos szolgáltatást igénybe veszi.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul elérhetőségét biztosító honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják (www.fogyasztobarat.hu).

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. Szolgáltató adatai

Név: JUTASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 7625 Pécs, Juhász Gyula utca 1.

Cégjegyzékszám: 02-09-060472

Nyilvántartásba vevő szerv: Pécsi Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 10606542-2-02

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank

Számlaszám: 10200012-24012407-00000000

E-mail cím:  info@jutasa.hu

2. A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul igénybevételének általános szabályai

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul a Szolgáltató által kialakított és fejlesztett SaaS (Software as a Service) típusú szolgáltatás, amely az Előfizető számára lehetővé teszi a Szolgáltatás segítségével tájékoztatási célú tartalmak elkészítését, valamint azoknak (a felületen található beágyazó kódok segítségével) widget, embed, html és PDF formátumban való megjelenítését.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul szolgáltatásaival az alábbi tájékoztatási célú tartalmak készíthetőek el:

 • Képes vásárlói tájékoztató,
 • Szállítási- és fizetési módok,
 • Gyakran ismételt kérdések,
 • Kapcsolati adatok.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul szolgáltatás tartalmaz ezen felül:

 • ingó termékeket adásvételre kínáló webáruházak számára ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató sablont és arra épülő dokumentum generáló és megjelenítő eszközt (a továbbiakban: Dokumentumkezelő eszköz),
 • vásárlói értékelő rendszert.

Az ÁSZF és adatkezelési tájékoztató sablon igénybe vételére ügyvédi közreműködés igénybevételével van mód. Erre vonatkozóan, külön díj fizetése nélkül, az Előfizető és az ügyvédi iroda a Szolgáltatáson belül köthet megbízási szerződést, mely megbízási szerződést tájékoztatási célból a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi).

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul alkalmas saját ÁSZF és adatkezelési tájékoztató megjelenítésére is.

A Szolgáltató a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul elérhetőségét interneten elérhető felületen keresztül biztosítja, ez a felület mindenki számára elérhető előzetes regisztráció nélkül.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul azonban csak a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezetek számára érhető el szolgáltatásként. A használathoz az Előfizetőnek szerződést kell kötnie Szolgáltatóval.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modult egy Előfizető csak egy weboldalához használhatja. Több weboldalra a jelen ÁSZF vonatkozik azzal, hogy a szolgáltatás díja egyedi megállapodás tárgyát képezi.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul célja, hogy áttekinthető és könnyen kezelhető felületen mutassa be az Előfizető webáruházával kapcsolatos alapvető információkat ikonokkal illusztrált interaktív formában, widget és embed megjelenítéssel.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul használatakor az Előfizető köteles beállítani és naprakészen tartani a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban megjelenő információkat, a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban alapbeállításként található információk nincsenek az Előfizető honlapjára szabva.

Szolgáltató kizárja a felelősségét az olyan károkért, amely azért következik be, mert a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul az Előfizető beállításai hibájából fakadóan pontatlan, vagy téves információkat tartalmaz.

Szolgáltató a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul használatakor azt biztosítja, hogy a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul az Előfizető honlapján, az Előfizető beállításainak megfelelően megjelenik.

2.1. Dokumentumkezelő eszközre vonatkozó külön szabályok

A Dokumentumkezelő eszköz célja, hogy az Előfizető a modul segítségével létre tudjon hozni ingó termékek adásvételét szabályozó általános szerződései feltételeket és az adásvételhez kapcsolódó folyamatokra (ideértve a webáruház működését is) vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. A dokumentumkezelő használata nem kötelező, a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul lehetőséget ad arra, hogy az Előfizető a nem a szolgáltatással létrehozott ÁSZF-ét és adatkezelési tájékoztatóját a Tájékoztatón keresztül hivatkozza, és a vásárlók számára elérhetővé tegye.

A Dokumentumkezelő eszköz előre definiált szövegkészlettel dolgozik, amelyet a Szolgáltatóval együtt dolgozó partner ügyvédi iroda alakított ki a vonatkozó, hatályos jogszabályi környezetet alapul véve.

Előfizető köteles a Dokumentumkezelő eszköz által kért adatokat és információkat megadni, a beállításokat elvégezni, dokumentum csak ezeket elvégezve készíthetőek.

Előfizető jogosult az előre meghatározott szövegkészlet kiegészítésére saját szövegekkel.

A Dokumentumkezelő eszköz használatának feltétele, hogy az Előfizető a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul szolgáltatás felületén az ott megjelölt ügyvédi irodával – díjfizetési kötelezettséget nem keletkeztető – megbízási szerződést kössön a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, amelynek része megbízás adása az ügyvédi irodának a Dokumentumkezelő eszközben található előre definiált szövegek kezelésére és a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul rendszerén keresztüli automatikus frissítésére.

A Dokumentumkezelő eszköz használatakor Előfizető köteles a dokumentum elkészítéséhez szükséges minden információt pontosan megadni és naprakészen tartani.

Szolgáltató a szolgáltatás keretében azt biztosítja, hogy az Előfizető által megadott információk és az előre definiált szövegkészlet alapján a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul legenerálja az Előfizető számára az általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót, azt interaktív widget és embed, egyszerű html és .pdf formátumban és honlapra ágyazható kód formájában elérhetővé teszi Előfizető számára.

A honlapra ágyazható formátum használata esetén az elkészített dokumentum tárolását Szolgáltató saját szerverén biztosítja.

2.2. Vásárlói értékelések kezelésére vonatkozó külön szabályok

Az Értékelési szolgáltatás célja, hogy a megvalósult vásárlásokkal kapcsolatban a vásárlók jelezni tudják tapasztalataikat, értékelésüket az Előfizető webáruházával kapcsolatban.

Az Értékelési szolgáltatás a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul része, azon keresztül tud a vásárló értékelést leadni és azon keresztül jelennek meg az értékelések statisztikai adatai és a vélemények.

Az értékelésekkel kapcsolatos személyes adatok kezelője Szolgáltató, aki változtatás és módosítás nélkül jeleníti meg az értékelésekből készített statisztikát a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul erre szolgáló részén.

Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz, hogy kiszűrje a visszaéléseket a rendszerben, ennek érdekében csak megvalósult vásárlást követően teszi lehetővé a vásárló számára értékelés leadását és egy vásárló számára adott napon csak egy értékelés leadását engedélyezi.

Az új értékelésről és új szöveges véleményről az Előfizető e-mail értesítést kap. Az Előfizető a beérkezett szöveges véleményre egyszeri alkalommal tud reagálni a szolgáltatás adminisztrációs felületén válasz üzenet írásával és a tájékoztató ezt a választ is megjeleníti a vélemények között. Az Előfizető nem jogosult egyes véleményeket törölni, de jogosult az általa trágárnak minősített véleményeket jelenteni a Szolgáltató felé. Ilyen esetben a szolgáltató dönt az adott vélemény megjelenítéséről vagy törléséről.

Az előfizető a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint elfogadja az értékelési szolgáltatásra vonatkozó alábbi feltételeket:

 • tilos a saját webáruházban értékelést leadni,
 • az Előfizető a döntése szerint bármikor aktiválhatja az értékelő és véleményező rendszert, és bármikor jogosult azt kikapcsolni,
 • aktiválni vagy csak az értékelő rendszert lehet önmagában, vagy az értékelő rendszert a szöveges véleményeket megjelenítő rendszerrel együtt.

3. Előfizető jogai és kötelezettségei

Előfizető jogosult az előfizetés díj megfizetése ellenében a Fogyasztó Barát Tájékoztató modult használni.

Előfizető köteles:

 • előfizetési díjat fizetni,
 • igényeinek és céljainak megfelelően elvégezni minden olyan beállítást, amelyet a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul lehetővé tesz és megkövetel.

Előfizető jogosult a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban található bármely elemet akár önmagában, akár együttesen igénybe venni, úgyszintén az Előfizető választása szerint használhatja külön-külön vagy együttesen a widget, embed, html és PDF megjelenítést.

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató jogosult előfizetési díjat felszámítani.

Szolgáltató köteles:

 • a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul elérhetőségét biztosítani a jelen Szerződés szerinti SLA szerint,
 • a jelen Szerződés és a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulon elérhető leírásoknak megfelelő működésű funkcionalitásokat biztosítani.

5. Rendelkezésre állás

A Szolgáltató 99,9 %-os rendelkezésre állást biztosít.

6. Felek felelőssége

Szolgáltató – az egyes szolgáltatási moduloknál jelzetteken túl – nem vállal felelősséget:

 • az olyan károkért, amelyek azért keletkeztek, mert az Előfizető nem kezelte megfelelően, nem állította be megfelelően a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban elérhető modulokat,
 • az Előfizető vásárlóinak magatartásáért,
 • az Előfizető által alkalmazott jogi dokumentumok hiányosságáért, az ebből fakadó károkért,
 • hogy megfelel az Előfizető rejtett elvárásainak,
 • olyan funkcionalitások biztosításáért, amelyeket a jelen Szerződés, vagy a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban elérhető tájékoztatások nem tartalmaznak,
 • az olyan hibákért, amelyek nem a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul, hanem 3. felek szoftverei, megoldásai miatt keletkeznek,
 • nem megfelelő hálózati kapcsolat miatti problémákért.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul belépési adatainak titokban tartásáért Előfizető a felelős, Szolgáltató nem vállal felelősséget az abból fakadó károkért, hogy a belépési adatok illetéktelen kezekbe kerülnek Előfizető hibájából.

Előfizető köteles jelszavát az első belépéskor megváltoztatni.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban elérhető jogi szövegek megfelelőségéért az azt készítő ügyvédi Iroda által a megbízási szerződésben rögzített külön garanciális feltételek az irányadóak.

7. Szerzői jogok

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul egyes megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban, valamint a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul használata feljogosítja az Előfizetőt hogy a Tájékoztató adta lehetőségek szerint használja a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulhoz kapcsolódó kereskedelmi neveket és védjegyeket.

A Fogyasztó Barát Tájékoztató modul adta lehetőségeken túl tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul tartalmát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Szolgáltató a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul használata során az Előfizető számára nem kizárólagos, időben a szerződés fennállásáig terjedő felhasználási jogot biztosít, amely kiterjed a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul mint szoftver használatára.

A felhasználási jog nem terjed ki a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul módosítására, kereskedelmi forgalomba hozására, felhasználási jog átruházására, felhasználási fiók megosztása más személlyel, al-liszenszbe adására, átdolgozására.

8. Szerződéskötési eljárás

Előfizető és Szolgáltató között a szerződés elektronikus úton, email kommunikációval jön létre.

A szerződéskötés menete:

 • Előfizető a Szolgáltató honlapján jelezheti érdeklődését a szolgáltatás iránt,
 • Szolgáltató ez alapján elküldi ajánlatát Előfizető számára,
 • Előfizető az ajánlat elfogadását email-ben jelezheti Szolgáltató felé,
 • Szolgáltató az ajánlat elfogadását követően díjbekérőt állít ki, amelyet elküld Előfizető számára,
 • amennyiben Előfizető a díjbekérőt megfizeti, létrejön a szerződés a Felek között, Szolgáltató elküldi email-ben Előfizető számára a számlát és a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul belépési adatait.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

8.1. Szerződés időtartama

Előfizető egy éves előfizetéssel tudja a szolgáltatást igénybe venni előre fizetéssel. Amennyiben a szerződés a határozott idő leteltével megszűnik, vagy az Előfizető a szolgáltatás használatával felhagy, Szolgáltató számára díjvisszatérítést nem ad.

A határozott idő fordulónapja az előfizetési jogviszony létrejöttének hónapját követő 12. hónap.

A határozott idő lejártát megelőzően Szolgáltató díjbekérőt küld Előfizető számára, amennyiben Előfizető a díjbekérőt nem fizeti meg, az előfizetési jogviszonya megszűnik és elveszíti hozzáférését a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulhoz.

A hozzáférés elveszítésekor a továbbiakban nem lesznek elérhetőek honlapján a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul használt szolgáltatásai, de a szolgáltatás igénybevétele során generált PDF dokumentumait jogosult a modulból lementeni, és azt a továbbiakban szabadon felhasználni a weboldalán.

8.2.  Adatbeviteli hibák javítása

Előfizetőnek a szerződéskötés bármely szakaszában és a szerződéskötést követően lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. megadott adatok módosítása).

8.3. Fizetés

Az előfizető a szolgáltatási díjat éves rendszerességgel a Szolgáltató bankszámlájára utalással köteles megfizetni 8 napon belül.

8.4. Számla

Szolgáltató az Előfizető részére évente küld számlát elektronikus úton.

9. A szerződés megszüntetése

9.1. A megszűnés esetei

A jelen ÁSZF szerinti szerződés megszűnik:

 • bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • közös megegyezéssel,
 • bármelyik Fél rendes felmondásával, amely esetben a felmondási idő 30 nap,
 • bármelyik Fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával,
 • amennyiben az előfizetési jogviszony lejár és az Előfizető az előfizetését nem újítja meg, a díjfizetésre nyitva álló határidő utolsó napján.

Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:

 • az Előfizető a Fogyasztó Barát Tájékoztató modult jogszerűtlen célokra használja,
 • az Előfizető a Szolgáltató jó hírnevét sértő tevékenységet valósított meg.

Előfizető jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:

 • egy naptári éven belül 3 hónapban sem valósul meg a vállalt rendelkezésre állás.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Előfizetők előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Fogyasztó Barát Tájékoztató modul első használata alkalmával válnak hatályossá Előfizetővel szemben.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Fogyasztó Barát Tájékoztató modulban előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó Barát Tájékoztató modult más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. . 28.

 1. számú melléklet: dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda Általános szerződési feltételei

 

ÜGYVÉDI

Általános szerződési feltételek

Jelen szerződés tartalmazza a Jutasa Kft. által nyújtott Fogyasztó Barát Tájékoztatót használó Előfizető, mint megbízó (továbbiakban Megbízó)

másrészről dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda

székhely: 1051 Budapest, Podmaniczky utca 19. 1/7.

bejegyzés helye: Budapesti Ügyvédi Kamara

nyilvántartási szám: 20300

adószám: 18947915-2-41

képviseli: dr. Németh Ádám

mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között a Fogyasztó Barát Tájékoztatóban található dokumentumkezelő modul használatára vonatkozó általános szerződéskötési feltételeket.

    I. Preambulum

 1. Felek rögzítik, hogy Előfizető a Jutasa Kft. Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatását használja.
 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás részeként igénybe vehető Dokumentumkezelő szolgáltatás nyújtása jogi szakértelmet igényel, amely miatt a szolgáltatás a vonatkozó magyar jogi előírások alapján jogi szolgáltatásnak minősül, amelyet ügyvéd nyújthat.
 3. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás szerzői jogi jogosultja a Jutasa Kft., aki Megbízottat jelölti ki a Dokumentumkezelő szolgáltatásban található jogi szövegek kezelésére. Erre vonatkozóan az Előfizetők javára is kötött megbízási szerződés keretén belül adott megbízást Megbízottnak.
 4. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Megbízási szerződés megkötésére a Magyar Ügyvédi Kamara vonatkozó szabályzatában foglalt azon rendelkezésen alapul, amely előírja, hogy a 3. személy javára kötött szerződés keretében is kötelező a 3. személy (jelen esetben a Megbízó) és az ügyvéd (jelen esetben a Megbízott) között közvetlen ügyfélkapcsolatot létrehozni.

  II. A Szerződés létrejötte

 1. Felek a jelen ÁSZF-et a Fogyasztó Barát Tájékoztató rendszerén keresztül elektronikus úton kötik meg.
 2. Megbízó az ÁSZF elfogadását a Fogyasztó Barát Tájékoztató rendszerében az erre szolgáló checkbox kipipálásával tudja jelezni, amelyet a Jutasa Kft. rögzít.
 3. Megbízottól a jelen ÁSZF elektronikusan aláírt változatát közvetlenül eljuttatja Előfizető számára.
 4. Az ÁSZF elfogadása nem keletkeztet fizetési kötelezettséget Megbízó részéről, tekintve, hogy a Jutasa Kft. és a Megbízott közötti megbízási szerződés rendelkezései szerint a Fogyasztó Barát Tájékoztatóban a Dokumentumkezelő modulban található jogi szövegek kezelése (ideértve azok elkészítését és frissítését) Megbízott feladata, amelynek díját a Jutasa Kft. rendezi Megbízott felé.
 5. Megbízó abban az esetben tartozik díj fizetésére Megbízott felé, amennyiben a jelen ÁSZF szerinti, külön díjfizetésre kötelezett szolgáltatását veszi igénybe.

III. A Szerződés tárgya

 1. Jelen ÁSZF alapján Megbízott vállalja, hogy az ügyvédekről szóló törvény előírásai szerint, legjobb szakmai tudása szerint, a Megbízónak – a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás igénybevételi ideje alatt – kezeli a Fogyasztó Barát Tájékoztató Dokumentumkezelő eszközével, a Jutasa Kft. általános szerződési feltételei szerint elérhetővé tett dokumentumokban a Megbízó által nem szerkeszthető, jogi szövegeket, ennek keretében amennyiben a jogi szöveg tartalmát befolyásoló és meghatározó jogszabályok módosulnak, frissíti a dokumentumot a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül, amely – a szolgáltatás igénybevételétől függően – közvetlenül a Megbízó weboldalán jeleníti meg a módosított dokumentumot, vagy letölthetővé teszi azt számára .pdf formátumban.
 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jogi megfeleléshez neki a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatásban el kell végeznie a megfelelő beállításokat, meg kell adni pontosan és valósan a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás által kért információkat.
 3. A megbízás nem terjed ki a Megbízó által készített jogi szövegek ellenőrzésére, vizsgálatára, a dokumentumok elkészítéséhez szükséges beállítások elvégzésére és adatok megadására.
 4. Megbízó a 11. pontban foglaltakon felül külön díj fizetése nélkül jogosult az alábbi szolgáltatások igénybevételére a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás igénybevételének ideje alatt:
  • Jogi tanácsadás igénybe vétele: Előfizetési évenként 3 db. jogi kérdést küldeni Megbízott felé, azzal a korlátozással, hogy a kérdés a Megbízott által készített jogi szövegek tartalmára vonatkozhat, vagy azzal kapcsolatban kell állnia. A kérdést Megbízottnak 5 munkanapon belül kell megválaszolnia elektronikus levélben.
  • Jogi képviselet igénybe vétele: amennyiben olyan hatósági eljárás van folyamatban Megbízóval kapcsolatban, ami a Megbízott által készített jogi dokumentumok tartalmát is vizsgálja. Ebben az esetben Megbízó köteles a hatósági eljárásról való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelezni az eljárás tényét Megbízott felé, Megbízott számára meghatalmazást adni, valamint tájékoztatni a hatósági eljárással kapcsolatban minden lényeges információról.
 5. Megbízó külön díj fizetése ellenében jogosult az alábbi szolgáltatások igénybevételére:
  • Jogi tanácsadás igénybe vétele: Megbízó jogosult informatikai jogi (elektronikus kereskedelemre, valamint adatvédelemre vonatkozó) kérdéssel fordulni Megbízott felé, ennek keretében egyedi szövegjavaslatot kérni. A tanácsadásért Megbízó köteles 15 000 Ft+ ÁFA/ óra díjat fizetni, amelyet Megbízott negyedórás egységenként számol fel.
 6. A megbízás Megbízó igényei szerint kiterjeszthető további jogi szolgáltatások ellátására is egyedi megállapodás szerint.
 7. Megbízás teljesítésének feltételei:
 • Megbízott a 10. pont szerinti feladatokat a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül teljesíti, ezzel kapcsolatban nem köteles Megbízóval közvetlenül kommunikálni.
 • A 11. pont szerinti megbízások teljesítés során a Megbízó köteles a Megbízottat minden olyan információval és tájékoztatással ellátni, amely Megbízott feladatainak teljesítéséhez szükséges.
 • Megbízó a 10. pont szerinti feladat ellátásához szükséges mértékben felmenti Megbízottat az ügyvédi titoktartási kötelezettsége alól a Jutasa Kft. felé, amely azt jelenti, hogy a Jutasa Kft. (tekintve, hogy a Megbízó a Jutasa Kft. szolgáltatásán keresztül teljesíti saját szolgáltatását és a szerződés is a szolgáltatáson belül jön létre) jogosult megismerni az az információt, hogy Megbízó és Megbízott között megbízási jogviszony jött létre, valamint a Megbízó számára javasolt szövegek tartalmát.
 • Megbízó a jelen szerződés alapján készített és javasolt dokumentumok használatára a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül jelen szerződés hatálya alatt jogosult. A Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül készített dokumentumok .pdf formában lementhetőek és a szolgáltatás igénybevételének megszűnése után is használhatóak.

IV. Megbízási díj

 1. Megbízott a megbízás díjról, amennyiben külön megbízási díj fizetését eredményezi a megbízás ellátása, a feladatai ellátását követően számlát állít ki, amit Megbízó a számla keltétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles egy összegben, a számlán feltüntetett bankszámlára banki átutalással megfizetni.
 2. A megbízási díj magában foglalja a Megbízott Szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költségét, ráfordítását. Amennyiben a feladat ellátása során előre nem látott új feladat elvégzése szükséges, vagy a meghatározott feladatok ellátása Megbízott előre nem kalkulált közreműködését igényli, Felek a meghatározott megbízási díjat egyeztetést követően módosítják.

  V. Garanciavállalás

 1. Megbízott ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezik.
 2. Megbízott az általa készített jogi szövegek tartalmáért felelősséget és bírság garanciát vállal, amennyiben a Megbízót a Fogyasztó Barát Tájékoztatóval megjelenített, és Megbízott által készített dokumentum törzsszövegek jogellenessége miatt jogerős fogyasztóvédelmi- vagy adatvédelmi bírság éri, a Megbízó a bírság összegét jogosult Megbízottra hárítani a szerződés hatálya alatt.
 3. A garanciavállalás feltétele, hogy Megbízó az esetleges hatósági vizsgálatról Megbízottat haladéktalanul értesítse és az estleges eljárásban Megbízott lássa el a jogi képviseletet.
 4. A garanciavállalás nem terjed ki az alábbi esetekre:
  • A bírság a Megbízó működésével függ össze.
  • A bírság nem kapcsolódik a Megbízott által készített jogi szövegek tartalmához.
  • A bírság azért keletkezett, mivel a Megbízó nem megfelelően használta a Fogyasztó Barát Tájékoztatót, nem adott meg minden adatot, vagy félrevezető információkat adott ott meg.
  • A Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás igénybevételét követően indult hatósági eljárások.

VI. ÁSZF hatálya

 1. Jelen ÁSZF a Megbízó és a Jutasa Kft. közötti szerződés szerinti előfizetési jogviszony időtartama alatt áll fenn. Amennyiben az előfizetési jogviszony megszűnik, jelen ÁSZF szerinti jogi szolgáltatásra irányuló megbízás is automatikusan megszűnik.
 2. A Megbízó a megbízási szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja. A felmondást írásban kell közölni. Megbízónak tudomása van arról, hogy ebben az esetben a Dokumentumkezelő modul használatára nem jogosult, csak saját dokumentumok használatával, a felmondás tényét Megbízott köteles jelezni a Jutasa Kft. felé.
 3. Felek rögzítik, hogy a megbízás során, ide nem értve a jogi képviseletet, nem keletkezik olyan dokumentum, amellyel Megbízottnak elszámolási kötelezettsége lenne a megbízás megszűnését követően.
 4. A Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles a Megbízónak a jogi képviselet ellátásával kapcsolatban mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált. Megbízott vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során átvett iratokról és egyéb elektronikus és/vagy papíralapú adatokról másolatot nem készít.

VII. Adatvédelem

 1. Megbízott és Megbízó a megbízással során kapcsolattartási célból kezeli a másik fél kapcsolattartójának, munkavállalójának elérhetőségi adatait (név, beosztás, email cím, telefonszám). Az adatkezelés jogalapja mind a két fél ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a megbízás ellátása során megfelelő minőségű és hatékonyságú kapcsolattartást tudjanak megvalósítani.
 2. Megbízott tevékenysége során az Ügyvédekről szóló törvény szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni, valamint a tevékenység ellátása során szükségszerűen a feladat ellátásához szükséges mértékű személyes adat kezelésére jogosult és köteles.

VIII. Titoktartás

 1. Megbízott a jelen ÁSZF-ben írt kivételektől eltekintve az ügyvédi törvény szerinti titoktartási kötelezettség szerint kezeli az általa megismert információkat.

IX. Egyéb rendelkezések

 1. Minden szükséges vagy engedélyezett értesítés és kapcsolattartás a Felek között írásban (emailen) történik.
 2. Jelen Szerződés nem módosítható, változtatható és nem bővíthető mellékletekkel a Felek írásbeli megegyezése nélkül. Írásbeli megegyezésnek minősül a módosított ÁSZF elfogadása a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül.
 • A Megbízó és Megbízott egymás között használt munkanyelve a magyar, a Megbízott rendelkezésére bocsátandó dokumentációk magyar nyelvűek, és az elkészítendő dokumentumokat a Megbízott magyar nyelven készíti el.
 • A Megbízott feladatai elvégzésének helye Budapest.
 • A jelen Szerződésben foglalt szolgáltatásokra és kapcsolódó adatkezelésekre kizárólag a magyar jog irányadó.
 1. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válna, ez a Szerződés más részeinek érvényességét nem érinti.
 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést értékarányosnak tekintik és annak tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés, illetve feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásáról lemondanak.
 3. Jelen Szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv és az ügyvédekről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020.03.31

 

 

2. számú melléklet: dr. Ilcsik Tilla egyéni ügyvéd Általános szerződési feltételei

Jelen szerződés tartalmazza a Jutasa Kft. által nyújtott Fogyasztó Barát Tájékoztatót használó Előfizető, mint megbízó (továbbiakban Megbízó)

másrészről dr. Ilcsik Tilla egyéni ügyvéd

székhely: 7625 Pécs, Aradi Vértanú útja 18. fszt. 1.

bejegyzés helye: Pécsi Ügyvédi Kamara

Kamarai azonosító szám: 36080183

adószám: 48252535-1-22

mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között a Fogyasztó Barát Tájékoztatóban található dokumentumkezelő modul használatára vonatkozó általános szerződéskötési feltételeket.

    I. Preambulum

 1. Felek rögzítik, hogy Megbízó a Jutasa Kft. Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatását használja.
 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás részeként igénybe vehető Dokumentumkezelő szolgáltatás nyújtása jogi szakértelmet igényel, amely miatt a szolgáltatás a vonatkozó magyar jogi előírások alapján jogi szolgáltatásnak minősül, amelyet ügyvéd nyújthat.
 3. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás szerzői jogi jogosultja a Jutasa Kft., aki Megbízottat jelölti ki a Dokumentumkezelő szolgáltatásban található jogi szövegek kezelésére. Erre vonatkozóan az Előfizetők javára is kötött megbízási szerződés keretén belül adott megbízást Megbízottnak.
 4. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Megbízási szerződés megkötésére a Magyar Ügyvédi Kamara vonatkozó szabályzatában foglalt azon rendelkezésen alapul, amely előírja, hogy a 3. személy javára kötött szerződés keretében is kötelező a 3. személy (jelen esetben a Megbízó) és az ügyvéd (jelen esetben a Megbízott) között közvetlen ügyfélkapcsolatot létrehozni.

  II. A Szerződés létrejötte

 1. Felek a jelen ÁSZF-et a Fogyasztó Barát Tájékoztató rendszerén keresztül elektronikus úton kötik meg.
 2. Megbízó az ÁSZF elfogadását a Fogyasztó Barát Tájékoztató rendszerében az erre szolgáló checkbox kipipálásával tudja jelezni, amelyet a Jutasa Kft. rögzít.
 3. Megbízottól a jelen ÁSZF elektronikusan aláírt változatát közvetlenül eljuttatja Előfizető számára.
 4. Az ÁSZF elfogadása nem keletkeztet fizetési kötelezettséget Megbízó részéről, tekintve, hogy a Jutasa Kft. és a Megbízott közötti megbízási szerződés rendelkezései szerint a Fogyasztó Barát Tájékoztatóban a Dokumentumkezelő modulban található jogi szövegek kezelése (ideértve azok elkészítését és frissítését) Megbízott feladata, amelynek díját a Jutasa Kft. rendezi Megbízott felé.
 5. Megbízó abban az esetben tartozik díj fizetésére Megbízott felé, amennyiben a jelen ÁSZF szerinti, külön díjfizetésre kötelezett szolgáltatását veszi igénybe.

III. A Szerződés tárgya

 1. Jelen ÁSZF alapján Megbízott vállalja, hogy az ügyvédekről szóló törvény előírásai szerint, legjobb szakmai tudása szerint, a Megbízónak – a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás igénybevételi ideje alatt – kezeli a Fogyasztó Barát Tájékoztató Dokumentumkezelő eszközével, a Jutasa Kft. általános szerződési feltételei szerint elérhetővé tett dokumentumokban a Megbízó által nem szerkeszthető, jogi szövegeket, ennek keretében amennyiben a jogi szöveg tartalmát befolyásoló és meghatározó jogszabályok módosulnak, frissíti a dokumentumot a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül, amely – a szolgáltatás igénybevételétől függően – közvetlenül a Megbízó weboldalán jeleníti meg a módosított dokumentumot, vagy letölthetővé teszi azt számára .pdf formátumban.
 2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jogi megfeleléshez neki a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatásban el kell végeznie a megfelelő beállításokat, meg kell adni pontosan és valósan a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás által kért információkat.
 3. A megbízás nem terjed ki a Megbízó által készített jogi szövegek ellenőrzésére, vizsgálatára, a dokumentumok elkészítéséhez szükséges beállítások elvégzésére és adatok megadására.
 4. Megbízó a 11. pontban foglaltakon felül külön díj fizetése nélkül jogosult az alábbi szolgáltatások igénybevételére a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás igénybevételének ideje alatt:
  • Jogi tanácsadás igénybe vétele: Előfizetési évenként 3 db. jogi kérdést küldeni Megbízott felé, azzal a korlátozással, hogy a kérdés a Megbízott által készített jogi szövegek tartalmára vonatkozhat, vagy azzal kapcsolatban kell állnia. A kérdést Megbízottnak 5 munkanapon belül kell megválaszolnia elektronikus levélben.
  • Jogi képviselet igénybe vétele: amennyiben olyan hatósági eljárás van folyamatban Megbízóval kapcsolatban, ami a Megbízott által készített jogi dokumentumok tartalmát is vizsgálja. Ebben az esetben Megbízó köteles a hatósági eljárásról való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelezni az eljárás tényét Megbízott felé, Megbízott számára meghatalmazást adni, valamint tájékoztatni a hatósági eljárással kapcsolatban minden lényeges információról.
 5. Megbízó külön díj fizetése ellenében jogosult az alábbi szolgáltatások igénybevételére:
  • Jogi tanácsadás igénybevétele: Megbízó jogosult elektronikus kereskedelemre, vonatkozó kérdéssel fordulni Megbízott felé, ennek keretében egyedi szövegjavaslatot kérni. A tanácsadásért Megbízó köteles 25 000 Ft (alanyi adómentes) óra díjat fizetni, amelyet Megbízott negyedórás egységenként számol fel.
 6. A megbízás Megbízó igényei szerint kiterjeszthető további jogi szolgáltatások ellátására is egyedi megállapodás szerint.
 7. Megbízás teljesítésének feltételei:
 • Megbízott a 10. pont szerinti feladatokat a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül teljesíti, ezzel kapcsolatban nem köteles Megbízóval közvetlenül kommunikálni.
 • A 11. pont szerinti megbízások teljesítés során a Megbízó köteles a Megbízottat minden olyan információval és tájékoztatással ellátni, amely Megbízott feladatainak teljesítéséhez szükséges.
 • Megbízó a 10. pont szerinti feladat ellátásához szükséges mértékben felmenti Megbízottat az ügyvédi titoktartási kötelezettsége alól a Jutasa Kft. felé, amely azt jelenti, hogy a Jutasa Kft. (tekintve, hogy a Megbízó a Jutasa Kft. szolgáltatásán keresztül teljesíti saját szolgáltatását és a szerződés is a szolgáltatáson belül jön létre) jogosult megismerni az az információt, hogy Megbízó és Megbízott között megbízási jogviszony jött létre, valamint a Megbízó számára javasolt szövegek tartalmát.
 • Megbízó a jelen szerződés alapján készített és javasolt dokumentumok használatára a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül jelen szerződés hatálya alatt jogosult. A Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül készített dokumentumok .pdf formában lementhetőek és a szolgáltatás igénybevételének megszűnése után is használhatóak.

IV. Megbízási díj

 1. Megbízott a megbízás díjról, amennyiben külön megbízási díj fizetését eredményezi a megbízás ellátása, a feladatai ellátását követően számlát állít ki, amit Megbízó a számla keltétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles egy összegben, a számlán feltüntetett bankszámlára banki átutalással megfizetni.
 2. A megbízási díj magában foglalja a Megbízott Szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költségét, ráfordítását. Amennyiben a feladat ellátása során előre nem látott új feladat elvégzése szükséges, vagy a meghatározott feladatok ellátása Megbízott előre nem kalkulált közreműködését igényli, Felek a meghatározott megbízási díjat egyeztetést követően módosítják.

  V. Garanciavállalás

 1. Megbízott ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezik.
 2. Megbízott az általa készített jogi szövegek tartalmáért felelősséget és bírság garanciát vállal, amennyiben a Megbízót a Fogyasztó Barát Tájékoztatóval megjelenített, és Megbízott által készített dokumentum törzsszövegek jogellenessége miatt jogerős fogyasztóvédelmi- vagy adatvédelmi bírság éri, a Megbízó a bírság összegét jogosult Megbízottra hárítani a szerződés hatálya alatt.
 3. A garanciavállalás feltétele, hogy Megbízó az esetleges hatósági vizsgálatról Megbízottat haladéktalanul értesítse és az estleges eljárásban Megbízott lássa el a jogi képviseletet.
 4. A garanciavállalás nem terjed ki az alábbi esetekre:
  • A bírság a Megbízó működésével függ össze.
  • A bírság nem kapcsolódik a Megbízott által készített jogi szövegek tartalmához.
  • A bírság azért keletkezett, mivel a Megbízó nem megfelelően használta a Fogyasztó Barát Tájékoztatót, nem adott meg minden adatot, vagy félrevezető információkat adott ott meg.
  • A Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatás igénybevételét követően indult hatósági eljárások.

VI. ÁSZF hatálya

 1. Jelen ÁSZF a Megbízó és a Jutasa Kft. közötti szerződés szerinti előfizetési jogviszony időtartama alatt áll fenn. Amennyiben az előfizetési jogviszony megszűnik, jelen ÁSZF szerinti jogi szolgáltatásra irányuló megbízás is automatikusan megszűnik.
 2. A Megbízó a megbízási szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja. A felmondást írásban kell közölni. Megbízónak tudomása van arról, hogy ebben az esetben a Dokumentumkezelő modul használatára nem jogosult, csak saját dokumentumok használatával, a felmondás tényét Megbízott köteles jelezni a Jutasa Kft. felé.
 3. Felek rögzítik, hogy a megbízás során, ide nem értve a jogi képviseletet, nem keletkezik olyan dokumentum, amellyel Megbízottnak elszámolási kötelezettsége lenne a megbízás megszűnését követően.
 4. A Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles a Megbízónak a jogi képviselet ellátásával kapcsolatban mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált. Megbízott vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során átvett iratokról és egyéb elektronikus és/vagy papíralapú adatokról másolatot nem készít.

VII. Adatvédelem

 1. Megbízott és Megbízó a megbízás során kapcsolattartási célból kezeli a másik fél kapcsolattartójának, munkavállalójának elérhetőségi adatait (név, beosztás, email cím, telefonszám). Az adatkezelés jogalapja mind a két fél ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a megbízás ellátása során megfelelő minőségű és hatékonyságú kapcsolattartást tudjanak megvalósítani.
 2. Megbízott tevékenysége során az Ügyvédekről szóló törvény szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni, valamint a tevékenység ellátása során szükségszerűen a feladat ellátásához szükséges mértékű személyes adat kezelésére jogosult és köteles.

VIII. Titoktartás

 1. Megbízott a jelen ÁSZF-ben írt kivételektől eltekintve az ügyvédi törvény szerinti titoktartási kötelezettség szerint kezeli az általa megismert információkat.

IX. Egyéb rendelkezések

 1. Minden szükséges vagy engedélyezett értesítés és kapcsolattartás a Felek között írásban (emailen) történik.
 2. Jelen Szerződés nem módosítható, változtatható és nem bővíthető mellékletekkel a Felek írásbeli megegyezése nélkül. Írásbeli megegyezésnek minősül a módosított ÁSZF elfogadása a Fogyasztó Barát Tájékoztató szolgáltatáson keresztül.
 • A Megbízó és Megbízott egymás között használt munkanyelve a magyar, a Megbízott rendelkezésére bocsátandó dokumentációk magyar nyelvűek, és az elkészítendő dokumentumokat a Megbízott magyar nyelven készíti el.
 • A Megbízott feladatai elvégzésének helye Budapest.
 • A jelen Szerződésben foglalt szolgáltatásokra és kapcsolódó adatkezelésekre kizárólag a magyar jog irányadó.
 1. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válna, ez a Szerződés más részeinek érvényességét nem érinti.
 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést értékarányosnak tekintik és annak tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés, illetve feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásáról lemondanak.
 3. Jelen Szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv és az ügyvédekről szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pécs, 2024.04.18.