A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ELÁLLÁS ESETÉN

Az elállási jog a fogyasztót megillető olyan jog, mely lehetőséget ad a termék kipróbálására, és annak indoklás nélkül történő visszaküldésére amennyiben az mégsem felel meg az áruval kapcsolatos elképzeléseivel.

Ahhoz azonban, hogy a fogyasztó szabályosan gyakorolja az elállási jogát, a jogszabály szerinti kötelezettségeit is teljesítenie kell. Ezeket foglaljuk össze most röviden.

A termék visszaküldése

A fogyasztó első kötelezettsége, hogy a terméket elállás esetén vissza kell küldenie a webáruház részre a megadott címre, mégpedig a jogszabályban előírt határidőig. Ehhez kapcsolódó további kötelezettsége, hogy a visszaküldés költsége őt terheli.

Fogyasztó Barát - Elromlott?

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében „Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése: „A fogyasztó kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A terméket tehát az elállás közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldenie a webáruháznak, határidőben teljesíti a visszaküldést, ha 14 napon belül feladja azt.

Fontos! Ha a webáruház nem tájékoztatta arról a fogyasztót, hogy őt terheli a visszaküldés költsége, akkor nem is köteles azt vállalni!

Fontos kiemelni a fogyasztó bizonyítási kötelezettségét az elállásra vonatkozóan. A fogyasztó az elállási jogát ugyan szóban, illetve írásban is gyakorolhatja, de neki kell adott esetben később bizonyítania, hogy az elállási jogát a jogszabály szerint gyakorolta. Kétség esetén például őt terheli annak bizonyítása is, hogy az elállási jogát határidőben gyakorolta.

A termékben bekövetkezett értékcsökkenés

A terméket a fogyasztó jogosult kipróbálni. Mivel csak a webshop oldalán találkozott a termékkel, a csomagolás eltávolítása után az elállási időszak alatt a termék lényeges tulajdonságainak ellenőrzésére van lehetősége a fogyasztónak, amit egyébként is megtenne a fizikális boltban mielőtt vásárolna.

A termék átvétele után az abban bekövetkezett kárért a fogyasztó a felelős, így az elállási időszakban is felelős a termék épségéért. A fogyasztó érdeke, hogy minél előbb döntsön arról megtartja-e a terméket, és amennyiben az elállás mellett dönt, az állagának megóvásával haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül használat nélkül kell, hogy visszaküldje azt a webáruház részére.

A fogyasztó tehát felel azért, ha a használat miatt csökkent értékű terméket küld vissza a webshop részére, ha a kipróbálás során kárt okoz a termékben, és köteles az ebből eredő értékcsökkenést megtéríteni a webáruháznak.

Felelősség az értékcsökkenésért

A Korm. rendelet 25. §-a értelmében „A fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A termék vizsgálatával kapcsolatban – vita esetén –  az a kérdés, hogy az mennyiben a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapítása érdekében történt-e. Az áru jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapítása nem azonos azzal amikor arról győződik meg a fogyasztó, hogy a termék  hibátlan-e.

Az adott terméktől függ, hogy azt milyen módon szükséges megvizsgálni, és abból kell kiindulni, hogy a hagyományos üzlethelyiségben miként járnak el ebben az esetben.

Így például ruhanemű esetén a cimkének eltávolítása, a termék kimosása már nem szükséges ahhoz, hogy meggyőződjön arról a vásárló azt kapta-e amit megrendeléskor elvárt, és egy háztartási gép kipróbálására sincs lehetőség az üzlethelyiségben történő értékesítéskor.

A fentikben leírtakra tekintettel tehát, a webáruház a túlhasznált termék árát csökkentett összegben téríti vissza, amennyiben bizonyítható, hogy abban értékcsökkenés következett be.

Figyelem! Nem követelheti a webáruház az értékcsökkenést, ha előzetesen az elállás szabályairól nem tájékoztatta a fogyasztót!

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén az elállási időszak 12 hónappal is meghosszabbodhat, és ha ez alatt használja a terméket a fogyasztó akkor az ebből eredő értékcsökkenésért bizony nem kell felelősséget vállalnia!

A jogszabály ugyan nem írja elő de hasznos lehet ha figyelmezteti a webáruház a fogyasztót arra, hogy az adott termék esetén mi az amire figyeljen annak átvétele után az elállási időszak alatt (pl. ne mossa ki, ne szedje szét stb.), ezzel elkerülve az olyan kisebb károkat, amelyek megnehezítik a termék későbbi eredeti áron történő értékesítését.

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül