MIT JELENT PONTOSAN A 3 MUNKANAPOS CSEREGARANCIA?

Minden webáruház tulajdonos ismeri a 3 munkanapos cseregaranciát, hasznos lehet azonban néhány részletet ezzel a szabállyal kapcsolatban tisztázni, hogy pontosítsuk, a gyakorlatban mivel jár ez, az általános szabályoktól eltérő plusz fogyasztói jogosultság egy webshop számára.

A szabály azt a célt szolgálja, hogy a vásárlást követően rövid időn belül felmerülő probléma esetén a vásárló igényt tarthasson a termék azonnali cseréjére! A jogalkotó e rendelkezése azon a vélelmen alapul, hogy ezen idő alatt nem a vásárló oldalán merül fel a cserére okot adó körülmény.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. § -a szabályozza a fenti kötelezettséget, mely szerint:

“Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.”

Nézzük a fenti szabályt részletesen:

Nem minden termékre, csak a jótállásra köteles termékekre vonatkozik!

A 3 munkanapos csereigény szabályát a fenti Korm. rendelet  tartalmazza, és csak annak mellékletében felsorolt  bruttó 10 ezer forint eladási ár fölött értékesített tartós fogyasztási cikkek meghibásodása esetén alkalmazandó. Itt jegyezzük meg azt is, hogy ez a jogosultság csak a fogyasztókat illeti meg.

3 munkanap, nem nap

A fogyasztó a vásárlástól számított 3 munkanapon (nem napon) belül jelezheti, hogy cserélni kívánja a hibás terméket. A hétvége  – mivel munkaszüneti nap – nem számít bele, még akkor sem ha a webshop egyébként hétvégén is nyitva tart! 

Nem hivatkozhat arra, hogy többe kerül, cserélni kell!

Ez a jogszabályi rendelkezés lényege! 

A Ptk. fent hivatkozott 6:159. § (2) bekezdés a) pontja  értelmében a fogyasztó kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

A Korm. rendelet 3 munkanapos cserére vonatkozó szabálya értelmében azonban hiába kerül többe vállalkozásunknak a termék cseréje – például árleszállítás jobban megérné – kötelesek vagyunk azt megtenni, és nem hivatkozhatunk a Ptk. szabályára. Amennyiben tehát a  vásárlója három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, akkor az Ön vállalkozása nem hivatkozhat arra, hogy ez többletköltséget eredményez, és inkább javítana, hanem köteles a hibás terméket cserélni.

Feltétel: A hiba akadályozza a rendeltetésszerű használatot!

A 3 napos cseregarancia szabálya kivételt jelent az általános szabályok alól. Ez a rendelkezés a fogyasztóra nézve kedvezőbb, mivel ebben az esetben – a kicserélést megelőzően – nem kell vizsgálni, hogy a hiba gyártási eredetű-e, csak azt, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza-e. Ez utóbbi az egyetlen feltétel melyet a jogszabályhely előír a termék cseréjéhez!


A hiba okát, eredetét az eladó azonban nem vizsgálhatja, a kicserélés előtti vizsgálatra nincs lehetősége, a csereigény nem is köthető ilyen vizsgálathoz. 

Az eladó a fogyasztási cikket azonnal köteles kicserélni, amennyiben a hiba a rendeltetésszerű használatot, működést akadályozza!

A termék hibájának eredetét csak a cserét követően jogosult vizsgálni és amennyiben a hiba nem hibás teljesítés eredménye, a meghibásodás a vásárlást követően keletkezett okra vezethető vissza, illetve rendeltetésellenes használat eredménye, a polgári jog általános szabályai szerint érvényesítheti kártérítési igényét a fogyasztóval szemben.

Nem tudja cserélni a terméket, mert nincs készleten?

Mi történik abban az esetben, ha a webshop ugyan tisztában van kötelezettségével, de azt nem tudja teljesíteni, mert nincs készleten neki cserére alkalmas terméke?

Amennyiben a fogyasztási cikk átmenetileg nincs a forgalmazó üzletében vagy raktárában, arra az esetre a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. § ának rendelkezése – a „tizenöt napos” szabály-  irányadó!

Három napon belüli reklamáció, különben forduljon a gyártóhoz?

A jelen bejegyzés végén szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy van olyan vállalkozás, aki félreértelmezve ezt a szabályt kiköti, hogy vásárlóktól reklamációt kizárólag e három napon belül fogad, és ezt követően már csak a gyártóhoz vagy a javítószolgálathoz fordulhat a hiba miatt.

A hibás teljesítés miatti felelősség azonban minden esetben a termék eladóját terheli, ezért a fogyasztó a szavatossági/jótállási idő alatt bármikor közvetlenül fordulhat az eladóhoz! 

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül