MILYEN ESETEKBEN KELL WEBÁRUHÁZÁNAK A PANASZRÓL JEGYZŐKÖNYVET FELVENNI?

A fogyasztó panaszát – akár a termékkel, akár a webshop működésével kapcsolatban – szóban és írásban egyaránt közölheti a vállalkozással.

Minden webshop tulajdonos célja, hogy a beérkező panaszokat minél gyorsabban megoldja, és a vásárló elégedettségével záruljon a panaszkezelés. Mi a teendő akkor, ha a probléma nem oldható meg rögtön, vagy ha a vállalkozás nem tartja jogosnak a beérkezett panaszt és nem a vásárló kérésének megfelelően kezeli azt?

Mikor kell jegyzőkönyvbe foglalni a panaszt?

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (3) bekezdése értelmében jegyzőkönyvet akkor kell felvenni a vásárló panaszáról, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges!

A vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról ilyen esetben haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül– az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően- az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

Mit kell tartalmaznia a jegyzőkönyvnek?

Az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése tételesen felsorolja a jegyzőkönyv tartalmi elemeit, melyek az alábbiak:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül