KÉT ÉVRE EMELKEDHET A MINIMUM JÓTÁLLÁSI IDŐ

2024.03.27. napjával felkerült az Igazságügyi Minisztérium “A fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. Rendelet” elnevezésű jogszabálytervezete, mely a webáruházakat is érintő több jogszabály módosítását tartalmazza. 

A tervezett jogszabálymódosítások hatályba lépésével a webáruházak ÁSZF-ét is módosítani kell majd.

Első körben az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) várható változásait mutatjuk be.

1 év helyett minimum 2 év jótállás

A legjelentősebb várható módosítás a 10.000 Ft eladási árú tartós fogyasztási cikkek jogszabályon alapuló jótállási idejének emelése 1 évről 2 évre. 

A jelenleg hatályos Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  •  250 000 forint eladási ár felett három év 

jótállást kell vállalnia a vállalkozásoknak.

Amennyiben a jogszabálytervezet szerinti módosítást elfogadják, akkor 

  •  10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év

lesz a jótállási idő.

Pontosítások a Rendeletben mely a webáruházakat is érinti

A jogszabály tervezet több helyen is pontosítja a Rendelet szövegét, ezzel egyértelművé téve a korábbi szabályokat, vagy éppen változtat azok értelmezésén.

Jótállás feltétele lehet a szakszerű beüzemelés mellett a szakszerű karbantartás is

A jelenleg hatályos jogszabály alapján a jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Ez a rendelkezés kiegészülhet azzal, hogy a „helyezés” szó helyébe a „helyezése vagy üzemben tartása” szöveg lép, mely úgy értelmezhető, hogy egyértelműsíteni kívánják azt, hogy nemcsak a beüzemelés, hanem az időszakonkénti karbantartás, felülvizsgálat is előírható a jótállás feltételéül.

A harmadik alkalommal történő kijavítást követő ismételt meghibásodás esetén csere

A jelenlegi rendelkezés szerint ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

E rendelkezésből törlésre kerülhet a Ptk. szerinti árleszálltás mint fogyasztói jog, valamint az a már nem hatályos jótállási jog, hogy a fogyasztó a hibát a vállalkozás költségére saját maga kijavíthatja, vagy mással kijavíthatja.  

Jótállási jegy átadásának határideje

Jelenleg úgy szól a Rendelet a jótállási jegy átadásával kapcsolatban, hogy azt a termékkel együtt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A tervezett módosítás szerint azonban a Rendelet erre vonatkozó rendelkezése kiegészülhet azzal, hogy a távollévők közötti szerződés esetében legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon kell a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

Külön rendeletben kerülhetnek felsorolásra a jótállás köteles termékek

A jogszabály tervezet szerint a Rendelet 1. számú melléklete, mely jelenleg a jótállás köteles termékek körét sorolja fel hatályát veszítené, és helyette külön rendeletben kerülnének felsorolásra a jótállás köteles új tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjai. Az érintett szakasz tervezett módosított szövege szerint: „E rendelet szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozó jótállási kötelezettségre kell alkalmazni.”

A Fogyasztó Barát végleges megoldás webshopja számára!

Ha Önnek is gondot okoz a gyakran és sokszor áttekinthetetlenül változó jogszabályok követése, és a webshop ÁSZF-e jogszerűen tartása, akkor váltson most, használja a Fogyasztó Barát ÁSZF SABLON & GENERÁTORT! A rendszerrel a mindenkor hatályos jogszabályok szerint tudja tájékoztatni a vásárlóit, és minden jogszabályváltozásnál Ön helyett fog dolgozni, és automatikusan frissül!

 

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül

Minimális szövegbevitellel (pl. a megrendelés menete), adatok megadásával (pl. cégadatok), és a program által felajánlott lehetőségek kijelölésével (pl. van-e regisztráció, a visszaigazolás módja, stb.) gyorsan és egyszerűen generálhatunk dokumentumokat PDF, HTML, WIDGET és EMBED formátumban. A beillesztő kód bemásolásával az ÁSZF megjelenik a webshopban, és minden jogszabályváltozáskor automatikusan frissül.

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshop ÁSZF-ét, várja felkészülten a  jogszabályváltozásokat, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!