EZEKET A FOGYASZTÓVÉDELMI VÁLTOZÁSOKAT HOZTA 2024. JANUÁR 1. A WEBSHOPOKNAK!

2024. január 1. napjával módosult a Fogyasztóvédelemről szóló törvény!

Tavaly év végén már megírtuk, hogy milyen – webshopokat is érintő – változások lépnek életbe 2024. január 1. napjával a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításával. 

A mostani poszttal újra összeszedtük, hogy melyek azok az – időközben már hatályba lépett – módosítások, melyek a békéltető testületek eljárásában és működésében hoztak jelentős változásokat. Az új szabályok az Ön ÁSZF-ét is érintik, hiszen változtak a Békéltető Testületek illetékességi területei, melyről kötelező a fogyasztókat tájékoztatni!

1. Kötelező erejű határozatot hoznak mostantól a Békéltető Testületek 200.000 Ft összegig!

A legjelentősebb változás, hogy mostantól a Békéltető Testületek akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoznak, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot!

Ez azt is jelenti, hogy ha a vállalkozás a békéltető testület kötelezést tartalmazó határozatát a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a békéltető testület határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását!

Korábban, egyezség hiányában akkor hozott kötelezést tartalmazó határozatot a testület, ha a vállalkozás általános alávetési nyilatkozatot tett, az eljárás kezdetekor, vagy legkésőbb a döntés meghozataláig, melyben a vállalkozás a Békéltetőt Testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.Egyéb esetben csak ajánlást tett a Békéltető Testület.

Ami még fontos változás, hogy a kötelezést tartalmazó határozat esetén az eljárás költségei teljes mértékben a vállalkozást terhelik majd, míg a fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek saját költségeiket viselik, azaz a fogyasztónak semmilyen körülmények között nem kell megtérítenie a vállalkozás költségeit. A módosítás részletes indoklása szerint a jogszabály módosítás egyértelműsíti a szabályozást a tekintetben, hogy a fogyasztót semmilyen eljárási költség megfizetésére nem kötelezi a békéltető testület, csak a vállalkozást. 

2. Idén már online kell főszabály szerint részt vennie a Békéltető Testületek eljárásán!

Fontos változás, hogy főszabály szerint online járnak el 2024. január 1. napjától a Békéltető Testületek, melyen a vállalkozás is köteles részt venni! Személyes meghallgatásra a fogyasztó kérésére kerülhet sor, de akkor is kötelező legalább online egyezség létrehozására feljogosított képviselőnek részt venni!

Ez tehát azt jelenti, hogy ha Önnel szemben eljárás indul, akkor az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

3. A vállalkozás értesítési kötelezettsége a végrehajtásról

Az Fgytv. új 36. § (5a) bekezdése értelmében a „A vállalkozás a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy az ajánlásban foglaltak követésének teljesítéséről értesíti a békéltető testületet a határozatban vagy ajánlásban foglalt határidő lejártát követő tizenöt napon belül.”

A fenti rendelkezés szerint tehát a vállalkozásnak a döntés végrehajtásáról értesítenie kell a Békéltető Tesetületet, ha ez nem történik meg, akkor fogyasztóvédelmi bírság kiszabására kerülhet sor.

4. Már nem 20, hanem 8 Békéltető Testület működik

Tavaly még 20 békéltető testület működött a Vármegyékre és a fővárosra kiterjedő illetékességgel.

Január 1. napjától azonban már az ÁSZF-ben 8 Békéltető Testületről kell tájékoztatnia a fogyasztókat az Fgytv. mellékletében meghatározottak szerint.

A Fogyasztó Barát végleges megoldás webshopja számára!

Ha Önnek is gondot okoz a gyakran és sokszor áttekinthetetlenül változó jogszabályok követése, és a webshop ÁSZF-e jogszerűen tartása, akkor váltson most, használja a Fogyasztó Barát ÁSZF SABLON & GENERÁTORT! A rendszerrel a mindenkor hatályos jogszabályok szerint tudja tájékoztatni a vásárlóit, a jogszabályváltozásoknál pedig már Ön helyett fog dolgozni, és automatikusan frissül!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül

Minimális szövegbevitellel (pl. a megrendelés menete), adatok megadásával (pl. cégadatok), és a program által felajánlott lehetőségek kijelölésével (pl. van-e regisztráció, a visszaigazolás módja, stb.) gyorsan és egyszerűen generálhatunk dokumentumokat PDF, HTML, WIDGET és EMBED formátumban. A beillesztő kód bemásolásával az ÁSZF megjelenik a webshopban, és minden jogszabályváltozáskor automatikusan frissül.

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshop ÁSZF-ét, várja felkészülten a  jogszabályváltozásokat, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!