A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A netes vásárlás során a fogyasztó döntését az is befolyásolhatja, hogy az általa keresett termék a megrendelés elküldését követően mennyi idő alatt érkezik meg hozzá.

Az alábbiakban a szerződés teljesítésének feltételei közül a teljesítési határidőről lesz szó röviden.

A teljesítési határidő

Teljesítési határidő és amit ezzel kapcsolatban a jogszabályok előírnak

Mit jelent pontosan a teljesítési határidő? A teljesítési határidő alatt azt az időpontot értjük, amikor a termék fogyasztó részére átadásra kerül, a termék a fogyasztó birtokába kerül. Ezt fontos kihangsúlyozni, mert sokszor csak arról tájékoztat a webáruház a szállítási határidő tekintetében, hogy mikor adja fel a csomagot és nem arról, hogy mely időtartamban kapja azt meg a fogyasztó.

A termékek átadásának határidejével kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:220. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy „Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.”

Az Európai Parlament és Tanács 2011/83/ EU irányelvének 18. cikk (1) bekezdése értelmében „A szállítási idő tekintetében a felek közötti eltérő megállapodás hiányában a kereskedő a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül leszállítja az árukat, a fogyasztó birtokába vagy rendelkezése alá bocsátva azokat.”

A fenti jogszabályok nem határozzák meg pontosan a teljesítési határidőt, csak annyit írnak elő, hogy ha nincs konkrét megállapodás a felek között a kiszállítás időpontja tekintetében, akkor legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül kell a terméket a fogyasztóhoz eljuttatni. A jogszabályok tehát egy általános teljesítési határidőt határoznak meg, hiszen a termék jellegétől (elő kell-e állítani), rendelkezésre állásától függhet (van-e készleten), milyen határidőre tudja vállalni az adott termék kiszállítását a webáruház.

A termékek várható kiszállításának időpontjáról tájékoztatást kell adjon a webáruház, még a szerződés megkötése előtt, melyet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h) pontja ír elő.

Hol és hogyan kell feltüntetni a teljesítési határidőt?

A webáruháznak az általános szerződési feltételeiben is rögzítenie kell a teljesítési határidőt, amennyiben ez egy általános teljesítési határidő megadásával történik meg, akkor az egyes termékek leírásánál pedig a konkrét szállítási idő feltüntetése szükséges.

A szállítási határidő megadása lényeges, hiszen a fogyasztó ennek ismeretében rendel, tesz ajánlatot a webáruháznak. Minél pontosabban kerül feltüntetésre a szállítási határidő, annál könnyebben dönt a fogyasztó is, vállalja-e a megrendelést, megfelelőek-e számára a szállítási feltételek.

Gyakori hiba, hogy a webáruház csak a megrendelés visszaigazolásakor ad részletesebb tájékoztatást a szállítási határidőkről. A megfelelő szerződéskötést megelőző tájékoztatással viszont elkerülhető, hogy a fogyasztó megrendelés után elálljon a szerződéstől, mert a megrendelés visszaigazolásakor derül csak ki számára a szállítási idő, ami a vártnál hosszabbnak bizonyul számára.

Minden, a szállítási határidőt befolyásoló tényezőről tájékoztatni kell a fogyasztót. A szállítási határidő függhet az adott szállítási módtól is, ezért célszerű kitérni arra, hogy az egyes szállítási módok esetében mennyi idő alatt kapja meg a terméket a fogyasztó.

A fogyasztóvédelmi hatóság álláspontja szerint nem megfelelő, ha a termék leírásánál egy “raktáron van”, vagy “azonnal elérhető” jelzés kerül csak feltüntetésre, szükséges, hogy konkrét szállítási határidő is szerepeljen a kiszállításra. A webáruház – ahogy az előzetes tájékoztatás többi esetében – tehát olyan tájékoztatást kell adjon a várható szállítási határidőről, melyre egyértelműen tud ajánlatot tenni a vásárló.

A teljesítési határidőről szóló tájékoztatás elmulasztása vagy félreérthető módon való feltüntetése fogyasztóvédelmi eljárást von maga után, ugyanis a fogyasztó tájékoztatásához való érdeke sérül.

Ha nem érkezik időben a termék

Amennyiben a webáruház késedelembe esik a teljesítést illetően, a fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni, azaz a felek megállapodhatnak a szállítási idő meghosszabbításában. Azonban, ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, a fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől. Ezt a szabályt rögzíti a Ptk. 6:220. § (2) bekezdése is, miszerint „Az eladó késedelme esetén a vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.”

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy „A vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) az eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.”

A fenti Ptk. szabály mellet a Korm. rendelet is szabályozza azt az esetet, amikor a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül is jogosult elállni a szerződéstől ha a webáruház nem tartja a szállítási határidőt.

A Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdése alapján „Ha a fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vállalkozást annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni.

Amennyiben a fogyasztó elállt a szerződéstől a webáruház köteles haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó által megfizetett vételárat és egyéb költséget.

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!