A NETES VÁSÁRLÁS TECHNIKAI LÉPÉSEI

A webáruházat előzetes tájékoztatási kötelezettség terheli a szerződéskötés feltételeire vonatkozóan, hiszen a szerződő felek egymástól távol vannak és a hagyományos módon nem tudják azokról tájékoztatni egymást.

A szerződéskötés feltételei körében tájékoztatnia kell a webáruháznak a fogyasztót azokról a technikai lépésekről is, melyek az elektronikus szerződések megkötéséhez szükségesek.

A netes vásárlás technikai lépései

A szerződéskötés technikai lépéseiről való tájékoztatással a webáruház az oldalán történő eligazodásban, a vásárlás folyamatának lebonyolításában segíti a fogyasztót annak érdekében, hogy a felek érvényesen tudjanak szerződni, és ne kerüljön sor téves rendelés leadásra, vagy rossz tartalommal leadott megrendelésre.

A webáruház tulajdonképpen a weboldalának használatához, illetve az elektronikus úton történő szerződéskötés folyamatához kell, hogy technikai útmutatót és leírást adjon, a termék kiválasztásától egészen a megrendelés véglegesítéséig.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, amit az elektronikus szerződéskötés folyamatának technikai lépéseivel kapcsolatban érdemes tudni.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 5. § (2) a) pontja értelmében „ A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni.”

Továbbá az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:82. § (1) bekezdésének a) pontja is rögzíti, hogy „Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az elektronikus utat biztosító fél köteles a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően a másik felet tájékoztatni a szerződéskötés technikai lépéseiről.”

A webáruháznak tehát jogszabályi kötelezettsége tájékoztatni a fogyasztót a honlapján történő vásárlás minden lépéséről, mely lényegében a vásárlás folyamatának összefoglalását jelenti annak érdekében, hogy a honlapra látogató tudja, hogyan jut el a termék kiválasztásától egészen a fizetésig.

Mely lépések vezetnek a szerződéskötésig?

A webáruház honlapjának felépítésétől, az általa nyújtott szolgáltatástól, termékektől függ, milyen technikai lépések szükségesek a megrendelés leadásához.

A tájékoztatás azonban minden esetben kiterjed arra, hogy a vásárlás regisztrációhoz kötötte-e, és amennyiben igen, akkor a regisztráció folyamata hogyan zajlik, milyen adatok megadása szükséges, továbbá az elfelejtett jelszó esetén mi a teendő.

A termék kiválasztásával kapcsolatban tájékoztatni kell a fogyasztót, hogy a termékekre kattintva hogyan találja meg azok leírását, hogyan tud informálódni az adott termékről.

A kosárba helyezés menetének részletezése körében ki kell térni arra, hogyan tudja kiválasztani a fogyasztó megvételre a terméket, beállítani annak mennyiségét, majd hogyan ellenőrizheti, illetve módosíthatja a kosár tartalmát.

A webáruháznak tájékoztatnia kell továbbá a fogyasztót a teljesítési feltételek (pl.: szállítás) kiválasztásának lehetőségeiről, a pénztárban való fizetés módjairól, a megrendelés véglegesítéséről és végül a megrendelés- visszaigazolás szabályairól (mely utóbbiról előző bejegyzésünkben részletesen beszéltünk).

Fizetési kötelezettségre figyelmeztetés

A szerződéskötés technikai feltételeiről szóló tájékoztatáshoz tartozik az is, hogy a webáruház felhívja a figyelmét a fogyasztónak arra, hogy a szerződési nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése rögzíti, hogy amennyiben fizetési kötelezettséggel jár a megrendelés, „a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.”

A fenti rendelkezés azt jelenti, hogy a webáruháznak fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét arra, hogy a megrendelés gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ennek hiányában semmis a szerződés. Ez technikailag azt jelenti, hogy a megrendelést véglegesítő gombot egyértelmű felirattal kell ellátni, hogy az egyértelműen tájékoztassa a fogyasztót a fizetési kötelezettségéről.

Fontos, hogy a netes vásárlás során a fogyasztónak lehetősége legyen a megrendelés leadása előtt a félrekattintásokból adódó hibákat javítani, rosszul megadott adatokat korrigálni, a téves megrendelését törölni vagy módosítani. A jogszabályok az úgynevezett adatbeviteli hibák javítására vonatkozóan írnak elő kötelezettségeket a webáruházak részére, amelyekkel a következő bejegyzésünkben fogunk röviden foglalkozni.

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!