MILYEN ADATOKNAK KELL SZEREPELNIÜK A WEBÁRUHÁZUNKBAN RÓLUNK?

Az impresszum tartalma

Az impresszum tartalma

Tekintettel arra, hogy netes vásárláskor a fogyasztó nem találkozik személyesen vállalkozásunkkal, a weboldalunkon tud csak tájékozódni rólunk annak érdekében, hogy tudja kivel fog szerződni, milyen módon tud kapcsolatba lépni velünk, és a fogyasztói jogait hol, illetve kivel szemben érvényesítheti.

Annak ellenére, hogy webáruház üzemeltetőjeként ezzel tisztában vagyunk, a jogszabályok által előírt kötelező adatok köre az impresszum részben sokszor hiányos, vagy az információk pontatlanul, ellentmondásosan kerülnek feltüntetésre, ezért jelen írásban összeszedtük melyek azok az adatok melyeknek mindenképp szerepelniük kell az impresszum részben.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4. § a)-h) pontjai tételesen felsorolják a szolgáltató által kötelezően közzé teendő adatok körét, melyek az alábbiak.

 1. A szolgáltató neve:

  A vállalkozásunk nevét szerepeltetni kell a weboldalunkon, hiszen az oda látogatónak tudnia kell, hogy kivel fog adott esetben szerződést kötni.

  Fontos, hogy a weboldalt üzemeltető cég hivatalos (cégjegyzékben is szereplő) cégnevét kell feltüntetni továbbá annak képviselőjét, egyéni vállalkozóként pedig a természetes személy nevét és az egyéni vállalkozó megjelölést feltüntetve, nem megfelelő tehát ha csak a webáruház kereskedelmi neve szerepel az oldalon.

 2. A szolgáltató székhelye, telephelye ezek hiányában lakcíme:

  A vállalkozásunk székhelyeként illetve telephelyeként a cégjegyzékben szereplő hivatalos székhely, telephely rögzítése szükséges. Ha egyéni vállalkozóként üzemeltetjük a webáruházat, akkor a lakcímkártyán szereplő bejelentett lakcímet kell megadni.

 3. A szolgáltató elérhetősége, különösen az elektronikus cím:

  A fogyasztókkal való kapcsolattartás miatt telefonszám, levelezési cím, elektronikus cím megadása szükséges. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy „kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címet” kell megadni, tehát amit kifejezetten a webáruházunk vonatkozásában használunk.

 4. A szolgáltatót nyilvántartásba vevő szerv megnevezése, nyilvántartásba vételi szám:

  A fogyasztónak netes vásárlás előtt tudnia kell, hogy ha velünk szerződést köt, akkor mi hivatalosan bejegyzett, létező cég vagyunk. Erről pedig úgy tud a legbiztosabban meggyőződni, ha a feltüntetjük a cégjegyzéket vezető törvényszék cégbíróságának megnevezését és a cégjegyzék számunkat, egyéni vállalkozás esetén pedig a nyilvántartási számot.

 5. Szolgáltató adószáma:

  Egy cég ellenőrzéséhez az adószám is segítséget nyújt a fogyasztónak, így ezen adat feltüntetése is fontos.

  A jogszabály értelmében, ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya a szolgáltató adószámát fel kell tüntetni.

 6. Engedélyező hatóság megnevezése:

  Ha webáruházunk tevékenységének a gyakorlása engedélyköteles, akkor ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségével, továbbá az engedély számával is kötelező feltüntetni az impresszumban.

 7. Szabályozott szakmák gyakorlása esetén szükséges adatok:

  Amennyiben olyan szolgáltatást nyújtunk, ami végzettséghez kötött, akkor meg kell adni:

  – annak a kamarának a megnevezését, melynek vállalkozásunk kötelező előírás alapján vagy önkéntesen tagja

  – a szakképzettségünknek, vagy szakmai tudományos fokozatunknak, illetve annak a tagállamnak a megjelölését ahol ezt a szakképzettséget megszereztük

  – hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára

 8. A tárhelyszolgáltatóra vonatkozó adatok:

  A tárhelyszolgáltató nevének, székhelyének és email címének feltüntetése azért fontos, mert a fogyasztó így tudja meg, hogy mely tárhelyszolgáltató biztosítja a weboldalad működését, és annak működésével kapcsolatban kinél tud észrevételt tenni. A webáruház tartalmával kapcsolatos kifogásokat, jogsértő tartalmak eltávolítására irányuló kéréseket a tárhelyszolgáltatóhoz lehet benyújtani.

Végezetül fontos megjegyezni, hogy a jogszabály azt is előírja, hogy a fenti adatokat hogyan kell közzétenni. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy az adatokat közvetlenül, folyamatosan, és könnyen hozzáférhető módon kell közzétenni. Mit jelent ez? Röviden, de a jogszabályi rendelkezés lényegét összefoglalva azt, hogy a fogyasztó az impresszumhoz a honlapra fellépve külön közvetítés nélkül, az oldalra látogatás, vagy már a vásárlás folyamata során bármikor, egyéb speciális eszköz, illetve többszöri kattintás nélkül hozzá tudjon férni.

Az impresszumban az adatainkat tehát pontosan, egyértelműen tüntessük fel, figyeljünk arra, hogy ne legyen ellentmondásos a webáruházunkon fellelhető másik adatunkkal! A fogyasztó számára egyértelmű legyen, hogy kik vagyunk, és hol veheti fel velünk a kapcsolatot.

Ezeknek az adatoknak a megléte jogszabályi kötelezettség, melyek hiánya vagy nem pontos feltüntetése fogyasztóvédelmi eljárást von maga után, de a weboldalunkra látogató számára is bizalomnövelő, ha könnyen hozzáfér az egyértelmű adatainkhoz és tájékozódni tud rólunk, mielőtt vásárol tőlünk.

A Fogyasztó Barát modul természetesen megoldást nyújt az impresszummal kapcsolatos feltüntetési kötelezettségre, mivel a modulban megtalálható ÁSZF alapból is tartalmazza az impresszumot, továbbá lehetőség van rá, hogy egy dedikált kódunk használatával megjeleníthesd az impresszumot egy külön menüpontban is a weboldaladat látogatók számára!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!