A KISKERESKEDŐK 21%-A SZAKÍTOTTA MEG BESZÁLLÍTÓIKKAL A KAPCSOLATOT ETIKAI VAGY FENNTARTHATÓSÁGI INDOKOK MIATT.

Az Egyesült Királyságban a kiskereskedők összesen 8,3 milliárd euró értékű szerződést szüntettek meg 2021-ben, arra hivatkozva, hogy a beszállítók nem feleltek meg az etikai vagy a fenntarthatósági normáknak.

A fogyasztók etikus és fenntartható termékek iránti kereslete változáshoz vezetett abban, hogy a kiskereskedők miként formálják a beszerzési láncukat.

A Censuswide által végzett kutatás szerint -melyben 302 Egyesült Királyságbeli kiskereskedő és 2 002 fogyasztó vett részt- a fiatalabb vásárlók kétharmada elhagyja kereskedőjét, ha az nem mutat elkötelezettséget az etika és a fenntarthatóság iránt.
A vállalkozások felfigyeltek erre a jelenségre, hiszen a kiskereskedelemben a döntéshozók 51%-a szerint jelenleg sokkal fontosabb kritérium a fenntarthatóság, mint az 2 éve volt. Valamint közel a felük (49 %-uk) ugyanezt mondja az etikai normákról.
Kereskedőnként átlagosan hat szerződés szűnt meg, szerződésenként átlagosan 364 430 euró értékben.

A kiskereskedők nagy csoportja azért mondta fel ezeket a szerződéseket, mert a beszállítók nem fenntartható anyagokat használnak (39%) és tisztességtelen munkaidőben dolgoztatják alkalmazottaikat (37%). Továbbá az etikai és fenntartható normákat felügyelő szervezetben vagy kereskedelmi testületben való tagság hiánya is gyakran volt a felmondás oka (32%).

Fenntarthatóság

Az elmúlt évben a kiskereskedők több mint negyede (28%-a) csatlakozott a beszállítói teljesítményt etikai és fenntarthatósági szempontból figyelő kereskedelmi testületekhez.
Átlagosan 41 088 eurót költöttek erre. Míg a kiskereskedők sokat költenek annak biztosítására, hogy megfeleljenek az etikai és fenntarthatósági normáknak, a kutatások azt is mutatják, hogy a fogyasztók hajlandóak 4,55%-kal többet fizetni egy etikusan megalapozott termékért. Továbbá a fenntartható forrásból származó árukért 4,36%-kal fognak többet fizetni.

Jelentős felgyorsulást és változást látunk a kiskereskedők körében a fenntartható és etikus szabványok előtérbe helyezésére üzleti tevékenységük minden részében. Ez most kezdi megviselni a kiskereskedelmi beszállítókat, mivel évente több milliárd font értékű szerződést mondanak fel.
Nyilatkozta Karen Johnson, a Barclays Corporate Banking kis- és nagykereskedelmi vezetője.

Ezt a változást a növekvő fogyasztói kereslet vezérli, és még tovább fog növekedni, ahogy a Z generáció belép a munka világába és elkezdi saját pénzét keresni. A kiskereskedőknek továbbra is figyelemmel kell kísérniük és javítaniuk kell etikai és fenntarthatósági normáikat, ha erőteljesen vonzóvá szeretnének válni a fiatalabb vásárlók szemében.

(Forrás: Ecommerce News)