AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

kategóriák
címkék
Összes téma
Elállási jog Jótállás és szavatosság
A vásárlónak a termék meghibásodása esetén a termék visszaküldését is 2 hónapon belül kell lebonyolítania?

A fogyasztót kizárólag az elállási jog kapcsán köti a visszaküldési határidő, melyet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szabályoz, amely szerint a terméket haladéktalanul, de legfeljebb a közléstől számított 14 napon belül kell visszaküldenie.

Az Ön által említett probléma esetében azonban a kellékszavatosság, mint jog a lényeges. Ebben az esetben a fogyasztók esetében valóban a Ptk. 6:162. § (2) bekezdése igaz, amely szerint a 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

Azonban a Ptk. már nem szabályozza olyan részletesen a kellékszavatosság kérdéskörét, mint az előbb említett kormányrendelet az elállási jogot, így nincs is arra vonatkozó előírás, hogy mennyi időn belül kell visszaküldenie a terméket a fogyasztónak.

Mivel a fogyasztó és a vállalkozás között a kellékszavatosság elévülési ideje 2 év, így ezen a határidőn belül gyakorolhatja a szavatossági jogát a fogyasztó.
Fogyasztók esetében a Ptk. 6:158. § értelmében vélelmezni kell, hogy a szavatossági idő első 6 hónapja alatt a kötelezettet, tehát az eladót terheli annak a bizonyítása, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, kivéve, ha a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen a vélelem.


dr_nemeth_adam

DR. NÉMETH ÁDÁM

Hosszú évek óta a projekt jogi szakmai felelőse. Az irodavezető dr. Németh Ádám infokommunikációs szakjogász, ők tartják karban a sablonokat, javasolják a szükséges módosításokat.