SOKSZOROSÁRA EMELKEDTEK A WEBÁRUHÁZAKRA KISZABHATÓ FOGYASZTÓVÉDELMI BÍRSÁGÖSSZEGEK!

Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2024.03.01. napjával ismét módosult, mely jelentős változást hozott a bírságok tekintetében a jogsértést elkövető vállalkozások számára.

A kiszabható minimum bírság 15.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra (KKV-k),
illetve 15.000 Ft-ról 1 millió Ft-ra emelkedett (nem KKV-k)!

A 2024.február 29. napjáig hatályos Fgytv. rendelkezései alapján mind a KKV-k, mind pedig az annak nem minősülő vállalkozások esetében egységesen 15.000 Ft volt a kiszabható bírság minimuma, ez azonban megváltozott 2024. március 1. napjával.

A kiszabható minimum bírság:

 • a nem KKV-nak minősülő vállalkozások esetén 15.000 Ft-ról 1 millió Ft-ra,
 • Kis-és középvállalkozásokesetében 15.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra emelkedett!

A kiszabható bírság maximuma 500.000 Ft-ról 2 millió Ft-ra,
illetve 500 millióról 650 millióra emelkedett!

 • A KKV-k esetében 2 millió Ft-ig terjed a maximálisan kiszabható bírság összege, (nem 500.000 Ft-ig ahogy eddig), a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 200.000 Ft-tól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 6,5 millió Ft-ig (eddig 5 millió Ft-ig),
 • a nem KKV-nak minősülő vállalkozások éves nettó árbevételének 5%-ig, de legfeljebb 650 millió Ft-ig (eddig 500 millió) büntethető, míg a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a büntetési tétel 2 millió Ft-tól 3 milliárd Ft-ig terjed (eddig 2 milliárd).

Nem a bírságminimum összegéből kell kiindulni! Bevezették az úgynevezett irányadó bírságösszegeket!

Fontos változás, hogy a módosított Fgytv. meghatározza mostantól a bírság kiszabása során az ügyben irányadó kiindulási bírságösszegeket is, amely az eset lényeges körülményei mérlegelése alapján csökkenthető vagy növelhető. Ezzel lényegében előre meghatározásra került, hogy a kiszabható minimum és maximum bírságösszegeken belül mennyi az irányadó bírság, melytől eltérhet a hatóság az ügy egyedi körülményeit is figyelembe véve.

Ezeket a kiindulási bírságösszegeket a minimum és maximum bírságösszegek mellett a blog végén egy összefoglalóban feltüntetjük az átláthatóság kedvéért.

Az ismételt jogsértés esetén is szigorodik a szabályozás!

A jogszabály ismételt jogsértésekre vonatkozó rendelkezése kiegészült azzal, hogy a 3 éven belül ismételten megállapított jogsértés esetén bírság kiszabására kerül sor, a kiszabható bírságok összege is változik:

 • A KKV alá nem tartozó vállalkozások esetében 2 millió Ft-tól (eddig 200.000 Ft-tól) a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 3 milliárd Ft-ig (eddig 500 millió Ft-ig), a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 4 millió Ft-tól 5 milliárd Ft-ig
 • A KKV esetében pedig 400.000 Ft-tól (eddig 200.000 Ft) 4 millió Ft-ig (eddig 2 millió Ft-ig), a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 600 ezer Ft-tól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 6,5 millió (eddig 5 millió) Ft-ig terjed.

Mikor szabhat ki figyelmeztetés nélkül bírságot a Hatóság?

Az alábbi esetekben nincs helye közigazgatási szankcióként figyelmeztetés alkalmazásának, tehát bírság kiszabására kerül sor mindenképpen:

A fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, ha

 1. a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító véglegessé vált határozatában a vállalkozás számára előírt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidő lejártát követő 3 éven belül (eddig 6 hónap volt) a vállalkozás – amennyiben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon a telephelyen – ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette,
 2. a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti,
 3. a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29. § (11) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségét,
 4. a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, a 36. § (5a) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségét, vagy
 5. a vállalkozás megsérti az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő címke vagy adattörlő kód átadására irányuló kötelezettségét.

Az alábbiakban összefoglaltuk a minimum és maximum bírságösszegek változását, és az egyes minimum és maximum bírságok között irányadó bírságösszegeket:

KKV vállalkozások

2024.02.29. napjáig

 • minumum 15.000 Ft – maximum 500.000 Ft
 • A fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió Ft-ig.

2024.03.01. napjától

 • minimum 100.000 Ft – maximum 2 millió Ft (irányadó bírság: 550.000 Ft, egyes esetekben 600.000 Ft)
 • a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 200.000 Ft-tól a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 6,5 millió Ft-ig (irányadó bírság: 1 millió Ft)

A nem KKV vállalkozások
(100 millió Ft feletti bevétellel rendelkező vállalkozások)

2024.02.29. napjáig

 • minimum 15.000 Ft – vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió Ft,
 • a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd Ft-ig

2024.03.01. napjától

 • minimum 1 millió Ft – a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 650 millió Ft (irányadó bírság: 3 millió, bizonyos esetekben 6 millió Ft),
 •  a fogyasztók széles körének testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 millió Ft-tól 3 milliárd Ft-ig (irányadó bírság: 50 millió Ft).

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül