MIKOR KÉRHET ÁRLESZÁLLÍTÁST A VÁSÁRLÓ?

Amennyiben hibásan teljesít a vállalkozás, a fogyasztó vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Első körben kijavítást vagy kicserélést kérhet a vásárló, kivéve ha ezek teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 

Ha azonban a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. Erre leginkább akkor kerül sor, ha a termék hibás, de használatra alkalmas. 

Az alábbiakban nézzük meg, mikor jogosult a vásárló árleszállítást kérni, és mikor célszerű a vállalkozásnak ezt felajánlani az elégedetlen vásárló számára.

A fogyasztó akkor jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, ha 

  1. a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést
  2. vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a következő feltételeket: a vállalkozónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét; ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését. 
  3. megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
  4. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét 
  5. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy 
  6. a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni. 

A vételár arányos leszállítására kerülhet sor például, ha a vásárlója nem elégedett a termék színével, mert az nem felel meg a megrendelésben foglalt színével, azonban egyébként elégedett a termékkel. Ez esetben tehát a vásárló érdeksérelmét árleszállítással orvosolhatja.

Az árleszállítás mértékéről a feleknek kell megállapodni. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Kis értékű terméknél lehetősége van arra, hogy javítás, vagy csere helyett az árleszállítást, vagy a termék vételárának visszafizetését vállalja. Ez a Ptk. szabályaiból fakad, mely szerint azt a szavatossági jogot kell alkalmazni, ami  – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – az eladó számára nem jelent aránytalan terhet (Ptk. 6:159. § a)).

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül