MEDDIG JELEZHETI KÉSEDELEM NÉLKÜL A TERMÉK HIBÁJÁT A VÁSÁRLÓ A WEBSHOPNAK?

A fogyasztónak minősülő vásárló kellékszavatossági igényét a vásárlástól számított 2 éves (elévülési) határidőn belül érvényesítheti.

Többször találkoztunk azzal a kérdéssel a webáruházat üzemeltető vállalkozások részéről, hogy kell-e foglalkozniuk a vásárló szavatossági igényével, ha a vásárló a hibát nem annak jelentkezésekor, hanem csak hónapokkal később jelzi az eladónak. Elutasíthatja-e a vállalkozás a szavatossági panaszt arra hivatkozással, hogy a vásárlója a hibát annak felfedezésétől számítottan csak hónapokkal később jelzi?

Természetesen nem utasíthatja el, a bevezetőben írt kettő évig jelezheti a hibát a vásárló.

Nézzük azonban meg, hogy a hiba közlésére vonatkozóan mit ír elő a Ptk., azaz meddig tekinthető késedelem nélkül közöltnek a vásárló panasza, és a késedelemnek milyen következményei vannak a fogyasztóra nézve.

Ptk. 6:162. § [A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A fenti Ptk. szakasz (1) bekezdése nem ír elő konkrét határidőt a hiba közlésére, csak azt, hogy késedelem nélkül kell azt megtenni. Azt, hogy a hiba közlése késedelem nélkül történt-e, mindig az eset körülményei alapján lehet megállapítani (például mi a hiba jellege, a jogosult körülményei). 

Amennyiben fogyasztóról van szó, akkor kevésbé szigorú rendelkezés vonatkozik a hiba közlésére, a jogszabály ugyanis azt mondja, hogy  a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást is még késedelem nélkül megtettnek kell tekinteni.

Ez azt jelenti, hogy a fogyasztónak nem kell azonnal jeleznie a hibát, és amennyiben csak később, de két hónapon belül jelenti be azt a vállalkozás számára, a közlés késedelmére a vállalkozás nem hivatkozhat, és eddig az időpontig a fogyasztóra nézve a késedelméből eredő kárkövetkezmények nem merülhetnek fel.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a két hónapos határidő elteltével közölt kifogás is kellő időben közöltnek minősülhet az eset egyedi körülményei alapján, tehát ha például a hiba jellegge, vagy a jogosult körülményei folytán az állpítható meg, hogy a fogyasztó nem tudta a hibát a határidőn belül közölni. 

A késedelemmel közölt hiba esetén is van szavatosság

Amennyiben a vásárló a hibát annak felfedezéstől számított kettő hónapon túl közli a vállalkozással,  nem veszíti el kellékszavatossági jogait, viszont köteles megtéríteni a késedelem miatt a vállalkozásnál keletkezett kárt. 

Milyen kárról lehet itt szó? Ide értendő kár például az, ha a közlési késedelem alatt a hiba súlyosbodott és emiatt a vállalkozás is csak költségesebben tudja a terméket javítani, vagy ha csere esetén a vállalkozás rosszabb állapotban kapja vissza a terméket mint ahogy késedelem nélkül történő hibaközlés esetén kapta volna vissza.

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül