JELENTŐS VÁLTOZÁSOK A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN 2024.01.01.-TŐL! 

Miben érinti ez Önt, mint webshop tulajdonost?

A jogszabály módosítások a békéltető testületek eljárását és működését érintik. A módosítás indoklása szerint az alternatív vitarendezési feladatokat ellátó békéltető testületekre vonatkozó módosítások célja a békéltető testületek hatékonyságának és elérhetőségének a növelése. 

2024.01.01. napja (a jogszabály módosítás céljából adódóan) a vállalkozások számára is jelentős változást hoz majd.

Egyrészről az ÁSZF módosítására lesz szüksége, másrészt viszont a békéltető eljárás menete és annak eredménye is másképp alakul mint eddig, ha békéltető testületi eljárásban vesz részt.

Nézzük akkor a legfontosabb változásokat:

1. Kötelezést tartalmazó határozatot hoz majd a Békéltető Testület a vállalkozásokkal szemben 200.000 Ft összegű igényig alávetési nyilatkozat nélküli is!

Hogy volt eddig?

Eddig – egyezség hiányában – akkor hozott kötelezést tartalmazó határozatot a testület, ha a vállalkozás általános alávetési nyilatkozatot tett, az eljárás kezdetekor, vagy legkésőbb a döntés meghozataláig, melyben a vállalkozás a Békéltetőt Testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte. Egyéb esetben csak ajánlást tett a Békéltető Testület.

Hogy lesz ezután?

A Békéltető Testületek akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoznak, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot!

Ez azt is jelenti, hogy ha a vállalkozás a békéltető testület kötelezést tartalmazó határozatát a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a békéltető testület határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását!

Az eljárás költségei teljes mértékben a vállalkozást terhelik majd!

Ami még fontos változás, hogy a kötelezést tartalmazó határozat esetén az eljárás költségei teljes mértékben a vállalkozást terhelik majd, míg a fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek saját költségeiket viselik, azaz a fogyasztónak semmilyen körülmények között nem kell megtérítenie a vállalkozás költségeit. A módosítás részletes indoklása szerint a jogszabály módosítás egyértelműsíti a szabályozást a tekintetben, hogy a fogyasztót semmilyen eljárási költség megfizetésére nem kötelezi a békéltető testület, csak a vállalkozást. 

2. Online kötelezően részt kell vennie az eljáráson január 1. napjától!

A jogszabályváltozás következtében főszabály szerint online fognak eljárni a békéltető testületek 2024.01.01. napjától, melyen a vállalkozás is köteles részt venni!

Hogy volt eddig?

A korábbi jogszabályi rendelkezés szerint amennyiben a vállalkozásának székhelye, telephelye, fióktelepe az adott békéltető testület szerinti megyében volt, akkor válaszirat küldési kötelezettség mellett egyezségkötésre jogosult személy részvételét kellett biztosítania a meghallgatáson. Azaz ez esetben kötelező volt a személyes megjelenés, akár meghatalmazott útján.

Ha azonban nem az adott testület megyéjébe volt bejegyezve a vállalkozás, akkor együttműködési kötelezettség a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötést lehetőségének felajánlására tered ki.

Hogy lesz ezután?

A jogszabály módosítás alapján 2024.01.01. napjától a Békéltető Testületek online fognak eljárni és személyes meghallgatást csak a fogyasztó kérelmére tartanak.

A január 1. napjától hatályos jogszabály szöveg szerint: “Fgytv. 25. § (4) A békéltető testület – a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel – a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang-és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).”

Fgytv. 29. § (11) bekezdése továbbá kimondja: Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

Mit jelent ez tehát Önre nézve?

Amennyiben békéltető testületi eljárás van folyamatban vállalkozásánál, akkor Önnek kötelezően biztosítania kell majd az online részvételét (meghatalmazott útján akár) a meghallgatásokon. Ha ezt nem teszi, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki!

3. Békéltető testületek regionális illetékességének megállapítása

Hogyan van most?

Összesen 20 békéltető testület működik a Vármegyékre és a fővárosra kiterjedő illetékességgel.

Önnek most is jogszabályi kötelezettsége, hogy az ÁSZF-ben a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, és a békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről tájékoztassa a fogyasztókat.

Hogy lesz ezután?

2024. január 1. napjától mindössze 8 békéltető testület fog működni, egyes vármegyéket összevonva, a fogyasztóvédelmi törvény mellékletében meghatározottak szerint.

Ezeken a központokon kívül a megyeszékhelyeken továbbra is sor kerülhet személyes meghallgatásra a fogyasztó választása esetén, sőt, bővülnek a személyes meghallgatási helyek a nem megyeszékhelynek számító megyei jogú városokban, melynek eredményeként az eddigi 20 helyett 27 helyen lesz erre lehetőség.

Mit jelent ez a webshopjára nézve? Az ÁSZF békéltető testületi eljárásról szóló részét jelentősen át kell írni a jogszabályi változásoknak megfelelően. 

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül