A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG CÉLELLENŐRZÉSE AZ ADATTÖRLŐ KÓDOKKAL KAPCSOLATBAN: AZ ÖN WEBSHOPJA ÉRINTETT?

A Fogyasztóvédelmi Hatóság “Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő címkével kapcsolatos előírások ellenőrzése” témájú célvizsgálat keretében ellenőrzi a vállalkozásokat. Az ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a vállalkozások teljesítik-e az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Korm. rendelet) foglalt kötelezettségeket az adattörlő kódokkal kapcsolatban.

A Fogyasztó Barát több ügyfele is érintett lehet a fenti ellenőrzésekben, ezért most összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a témával kapcsolatban

Az Ön webshopja érintett lehet az ellenőrzésben?

Mielőtt elolvasná a teljes bejegyzésünket kezdjük azzal, hogy adattörlő kóddal kapcsolatos kötelezettségei csak abban az esetben vannak, ha az Ön vállalkozása ún. tartós adathordozókat értékesít fogyasztók részére. Tisztázzuk tehát először az alapfogalmakat, hogy eldöntse érdemes-e tovább olvasnia.

Mik azok a tartós adathordozók?

A Korm. rendelet értelmében tartós adathordozó: az NMHH által közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató, számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközök köre.

Az NMHH olala értelmében tartós adathordozó:

  • Android vagy IOS operációs rendszerű készülék vagy
  • önálló egységként vagy más informatikai hardver eszköz (pl. személyi számítógép, notebook, szerveer stb.) részeként üzemeltetett, a felhasználó által rendeltetésszerűen szervizelhető, eltávolítható, mágneses vagy statikus elektromos (FLASH) tárolási elvű tartós adathordozó,

például: 

  • merevlemez (hard disk drive, HDD), szilárdtest meghajtó (solid-state drive, SSD),
  • pendrive (USB vagy egyéb csatolóval rendelkező flash memória),

Mi az az adattörlő kód és mire jó egyáltalán?

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ingyenes adattörlési szolgáltatást nyújt a fogyasztóknak a személyes adataik védelme érdekében. Ebben viszont a kereskedőknek is közre kell működniük!

Ha  Korm. rendelet fogalmát nézzük: adattörlő kód: kriptográfiai úton generált alfanumerikus karaktersorozat, amely az adattörlő alkalmazás fogyasztó által letölthető szoftver komponensének az egyszeri aktiválásához szükséges

Magyarul egy olyan – Nav által – generált számsor, melynek segítségével véglegesen és visszavonhatatlanul törölhetők az adathordozón lévő adatok.

Az adat törlő kód lényege tehát, hogy azzal a fogyasztó egy arra létrehozott webes felületen (veglegestorles.hu) az általa vásárolt tartós adathordozóra vonatkozóan adattörlési szolgáltatást vehessen igénybe, amennyiben az eszközön lévő adatok biztonságos és visszavonhatatlan törlését szeretné. Erre akkor lehet szüksége egy fogyasztónak, ha pl. az Öntől vásárolt eszköztől később megválna a használat után, de nem szeretné, hogy személyes adataihoz mások hozzáférjenek később.

Most, hogy tisztában vagyunk a fogalmakkal térjünk ki a konkrét kötelezettségekre:

Ki adja át az adat törlő kódot a vásárlónak?

Az adat törlő kód átadására a jogszabály értelmében a kereskedő köteles. A kereskedő fogalma a Korm. rendelet szerint: az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § b) pontja szerinti vállalkozás, aki tevékenysége folytatása során a fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít;

Tehát, amennyiben az Ön webshopja értékesít tartós adathordozót, akkor Önnek kell az adattörlő kódot átadni a vásárló számára.

Hogyan jut hozzá vállalkozása az adat törlő kódhoz?

A vállalkozások részére a NAV adja át az adattörlő kódokat, az elektronikus úton benyújtott kérelmük (SORSZIG-nyomtatvány) alapján. A NAV Önnek elektronikus úton beadott kérelme (igénylése) alapján generálja, majd pedig átadja vállalkozása részére az adattörlő kódot.

Részletes útmutatást itt talál ezzel kapcsolatban: 

https://nmhh.hu/veglegestorles/adattorlo-kod-igenylese

https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/nezzen-utana/tudjon_rola/AATKOD_adatszolgaltatas_az_adattorlo_kodokro

Milyen kötelezettségei vannak az adattörlő kóddal kapcsolatban?

Azt már tisztáztuk mi az adat törlő kód, és azt hogy hogyan kapja meg. De milyen teendői vannak még ezzel kapcsolatban?

1.Tájékoztatás

A vonatkozó rendelet értelmében Önnek tájékoztatnia kell a fogyasztókat arról, hogy minden tartós adathordozóhoz a kereskedő biztosít adattörlő kódot, melyet a vásárláskor kell kérni Öntől.

Hogyan kell tájékoztatni?

Ebben is egyértelmű a jogszabály, Önnek a honlapja nyitó felületén és a tartós adathordozó termék termékleírásában is jól látható módon kell közzétennie a Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tájékoztatót. 

2. Átadás

Önnek a tartós adathordozó vásárlásakor, át kell adnia a fogyasztó részére az adat törlő kódot.

Ezt a jogszabály értelmében: A vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylaton történő rögzítéssel, vagy a bizonylat átadásával egyidejűleg más módon, így különösen papír alapon mellékelve adja át térítésmentesen. (8. § (1) )

Az adat törlő kódot tartalmazó cimkét a számlához vagy jótállási jegyhez illetve a termék csomagolásához csatolva kell átadnia. Az átadásig pedig Önnek kell biztosítania a címkék sértetlenségét.

Fontos, hogy vállalkozása csak sértetlen címkét adhat át a fogyasztónak. A sérült címkét köteles annak a járási hivatalnak visszaszolgáltatni, amelytől a címkét átvette.

2023.12.31. napjától megszűnik az adattörlő kódot tartalmazó címkék átadása, de ez nem érinti az addig kiadott címkéken lévő kódokat. A kereskedő a fogyasztó részére 2023. december 31-ig át nem adott címkéket – ideértve a sérült címkéket is – 2024. január 31-ig köteles a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) részére visszaszolgáltatni.

Mi történik az adattörlő kóddal, ha eláll a vásárlóm, vagy kicserélik a terméket?

A jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén a kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel ellátott címkét veheti át.

Mi történik az adattörlő kóddal ha elveszíti a vásárlóm?

Önnek nem kötelességek adni másik adat törlő kódot. 

3. Nyilvántartás

A kereskedő a részére kiadott és a fogyasztó részére még át nem adott adattörlő kódokat nyilvántartja. A fogyasztóknak már átadott kódokról szintén nyilvántartást kell vezetnie vámtarifaszám szerint csoportosítva, valamint  rögzítve az átadás dátumát, és az átadott címke sorszámát.https://nmhh.hu/veglegestorles/vamtarifaszamok

4. Adatszolgáltatás a NAV felé

A kereskedő az átadott adattörlő kódokról adatot szolgáltat a NAV-nak. Az adatszolgáltatás módját a kód átadási formája határozza meg. Ha a kereskedő az adattörlő kódot a számlán rögzíti és így adja át a fogyasztónak, akkor az átadásról az online számlaadat-szolgáltatással küldi az adatot.

Ha a fentiektől eltérő módon, a bizonylat átadásával egyidejűleg például papír alapon mellékelve adja át a kódot, akkor minden hét ötödik napjáig a megelőző hét napon kiadott adattörlő kódokról tételes adatszolgáltatást kell küldeni a NAV-nak. Ezt az adatszolgáltatást az AATKOD jelű, „Adatszolgáltatás a tartós adathordozó végleges hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges adattörlő kód fogyasztók részére történő átadásáról” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni.

Az NMHH a kereskedőknek és a fogyasztóknak az nmhh.hu/veglegestorles címen tájékoztató aloldalt hozott létre saját weblapján. Javasoljuk, hogy tekintse át az ott található tájékoztatásokat is!

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül